Annons
Vidare till norrteljetidning.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Kulturskolan bryter inte mot lagen

Beslutet att ställa in kulturskolans undervisning på undervisningstid med omedelbar verkan, tillsammans med den efterföljande debatten slog ner som en bomb i min och kollegornas yrkesvardag. Kan det vara så här, bidrar vi verkligen till att bryta mot skollagen?

Anmäl text- och faktafel

Dagarna efter vi ställde in vår undervisning ute på skolorna förnyades avtalet med Kulturskolan i Rimbo av förvaltningsdirektören. Förvirringen blir total. Avtalet innehåller en formulering kring samverkan med grundskolan: ”om musikundervisningen sker under lektionstid i skolan skall en överenskommelse tecknas mellan skola och vårdnadshavare i enlighet med grundskolans regler.”

För att få klarhet i vad som är lagligt har jag varit i kontakt med några kulturskolechefer i kommuner där Skolinspektionen gjort nedslag på ledighet för kulturskola, eller där frågan aktualiserats som i Norrtälje. Den springande punkten verkar vara en textrad i skollagens betänkande, att en generell rätt till ledighet inte kan ges för bland annat kulturskola.

Ingen av de kulturskolor jag kontaktat har slutat samverka med grundskolan på något sätt, men ledighetsansökan har förtydligats genom avtal eller politiska beslut. Om ledighet ges slentrianmässigt och utan ansökan så riskerar skolan ett nedslag från Skolinspektionen.

Jag tar kontakt med Skolverket för att reda ut saken ordentligt med en fråga om det går att få ledigt för exempelvis Schackfyran, konfirmation, eller kulturskoleundervisning och får följande svar: ”Precis som du säger handlar det inte enbart om aktiviteten i sig eller att vissa aktiviteter per automatik ska leda till beviljad ledighet eller avslag på ledighet. I skollagen konkretiseras inte några exempel på vad som kan utgöra en enskild angelägenhet. Det centrala är att en individuell bedömning ska göras grundat på en samlad bedömning av elevens situation”

Kulturskolans samverkan med grundskolan är alltså inte olaglig i sig, men finns det någon legitimitet för att vi ska vara i skolorna och då särskilt i glesbygd?

Vår verksamhet har inte staten som uppdragsgivare till skillnad från grundskolan. Men i och med 2018 års kulturskoleproposition blev kulturskolan en statlig angelägenhet. Det finns nu ett nationellt mål med tillgänglighet och jämlikhet som första föresats.

Statens kulturråd delar ut bidrag på 100 miljoner för utvecklingsinsatser om året. Kriterierna är tydliga och ett av dem är: att genomföra satsningar för att stärka kulturskoleverksamhet i landsbygdskommuner

2020 blir barnkonventionen lag i Sverige och det kommer att få stort genomslag i kommunerna på sikt. I förändringsarbetets inledning menar SKL att barnkonventionen ska läggas till i styrdokument och budgetdokument. Det för att förankras i verksamheterna och ge resultat som ska återkopplas till politikerna.

Barnkonventionens artikel 31 säger att vi ska: ”respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet och skall uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter för kulturell och konstnärlig verksamhet”

Kulturskolepropositionen och barnkonventionen kommer att ge en ny syn på kulturskola och tillgänglighet nationellt. Men frågan är fortfarande en kommunal angelägenhet i första hand. Våra tjänstemän och politiker har ansvaret för att kulturskolans nationella mål nås och att den nya lagen genomförs.

Under tiden måste vi ha direktiv för vår verksamhet. Kommunens förnyade avtal med Kulturskolan i Rimbo är i linje med Skolverkets svar. Kulturskolorna jag varit i kontakt med har också landat i samma lösning efter att ha utrett frågan noga.

Vi lärare hoppas nu få fortsätta undervisa på skoltid och undervisningstid om en riktig ledighetsansökan är gjord. Så att alla barn i kommunen får möjlighet att vara med.

Samuel Norberg

Leif Eriksson

Ulricha Hoffman

Johannes Kvarnbrink

Daniel Wejdin

Ann-Christin Edblad

Martin Wikström

Lisbeth Dahlin

Jan Ottesen

Moa Sjölander

Torben Olsson

Kaisa Ekdahl

Ester Årman Wallmyr

Susanne Gunn

lärare i Norrtäljes kulturskolor

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel