Annons
Vidare till norrteljetidning.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Hur kunde det bli så här?

När jag, för något år sedan, första gången läste om Roslagsbostäders planer på att bygga hyresrätter i Älmsta blev jag glad. Vi behöver fler bostäder och framförallt fler hyresrätter på Väddö. När jag nu ser resultatet undrar jag hur det kunde bli så här.

Anmäl text- och faktafel

Med början 2007 tog Credentia med hjälp av Tema Arkitekter fram ett underlag för en detaljplan för det område i Älmsta, där Roslagsbostäder nu byggt. Området, som ligger intill Väddö kanal, döptes till ”Kanalstaden”.

Planen kom, på grund av att den innehöll några höga hus närmast kanalen, att bli mycket omdiskuterad. Många såg förslaget som intressant och tecknade sig för lägenheter i de höga husen. Andra såg det som ett närmast oförsvarligt brott att placera höghus i den här småskaliga och lantliga miljön. Jag var själv involverad i projektet i dess tidigaste skede och uttryckte då min skepsis till idén med hög bebyggelse i detta känsliga område. Vartefter skisserna utvecklades, kunde jag dock se att förslaget också inrymde värdefulla kvaliteter. Det gällde såväl den yttre gestaltningen som den inre. Några månader efter projektstart gick jag i pension. Projektet fullföljdes fram till och med en detaljplan, som vann laga kraft i september 2011. Någon ”Kanalstad” byggdes aldrig, vilket främst kan förklaras av höga priser och en försvagad lokal efterfrågan på bostadsrätter.

Den detaljplan som togs fram var en så kallad flexibel plan. Det innebär att den inte anger exakt var husen ska placeras, utan endast inom vilka ytor bebyggelse får ske. Den anger inte heller hur höga husen får vara, utan endast hur många bostadsvåningar den får inrymma. Det här är egentligen bra, men det kan missbrukas. Det är bra då det lämnar en viss frihet till de byggherrar som senare ska exploatera området. Det är dåligt av samma skäl. Om blivande byggherrar inte bryr sig om bebyggelsens kvaliteter, så finns stora möjligheter att förstöra området för lång tid framöver.

Roslagsbostäder har nu byggt två hus uppe i områdets nordvästra hörn. Husen är drygt 16 meter djupa och står parallellt med ett avstånd på endast cirka 11 meter. Det senare innebär insynsproblem, skuggning av lägenheter och gård samt en stark blåst mellan husen vid vissa vindriktningar. Husen rymmer fyra bostadsvåningar, men har ovanför dessa en mycket hög vindsvåning. Från översta bostadsvåningen upp till nock är det nästan två normala våningshöjder. Detta förstärker problemen med skuggning och bidrar till att husen upplevs som främmande i sin miljö.

Exteriört är husen sympatiskt enkla. De försöker inte vara märkvärdigare än vad de är. Lägenheterna är ytsnåla och relativt vällösta, även om de i vissa fall kan vara svåra att möblera. De små är enkelsidiga och de stora går över hörn. Inga är genomgående. Hyrorna är relativt låga (cirka 1 550–1 900 kr/kvm och år). Det finns alltså delar som är positiva i det här projektet, men varför har husen placerats så nära varandra? Här finns ju plats. Varför har man inte byggt vidare på de intentioner som fanns i situationsplanen med gårdar som öppnar sig mot söder? Och varför har man låtit vindsvåningarna bli så höga?

Det är glädjande att det nu byggs hyresrätter i Älmsta. Samtidigt finns det skäl att påminna om att det går att säkra både låga boendekostnader och god kvalitet genom att i förväg bestämma en låg hyresnivå för att sedan låta entreprenörer och fastighetsbolag tävla om vem som kan åstadkomma den bästa kvaliteten inom den hyran. Metoden har prövats i Göteborg och den har fungerat. Där har man med den metoden byggt med en snitthyra på 1 400 kr/kvm och år och i något fall ännu lägre.

Min förhoppning är att det ska byggas fler hyresbostäder på Väddö – både i form av lägenheter, radhus och villor. Min förhoppning är också att dessa bostäder både ska ha låga hyror och vara av god kvalitet.

Rune Karlsson, Husinge

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel