Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Dags att vända skolresultaten

Annons

Var det någon som efter Socialdemokraternas valrörelse i höstas trodde att skolresultaten ständigt gick uppåt i Norrtälje kommun? Barn- och skolnämndens senast månadsrapport, där nämnden följer upp sina egna verksamhetsmål, visar att så inte är fallet.

Anmäl text- och faktafel

Det handlar inte om vilka mått som helst, utan om just de mått som Socialdemokraterna själva ansett vara de viktigaste att följa upp för att avgöra om skolresultaten går åt rätt håll. Resultaten är följande:

1. Andelen elever som går ut nian med gymnasiebehörighet minskar. Från 88,5 procent i fjol till 85,8 procent i år.

2. Andelen elever som går ut nian och som når kunskapskraven i alla ämnen minskar. Från 78,4 procent i fjol till 77,7 procent i år.

3. Andelen elever som känner sig trygga i skolan minskar från 84,5 procent till 80,4 procent.

4. Det genomsnittliga meritvärdet ökar från 232 till 233.

Det är givetvis glädjande att meritvärdet ökar, men det viktigaste när man går ut nian är att man går ut med möjlighet att läsa vidare på gymnasiet, inte vilket meritvärde man har. Det är därför särskilt allvarligt att andelen elever som går ut med gymnasiebehörighet minskar.

Det visar också på att klyftorna ökar. Framförallt är det resultaten för pojkar som går åt fel håll. Denna händelseutveckling förutsåg Liberalerna tidigt och det var därför vi tidigare i år la en motion för att motverka just detta. Det är en viktig fråga för oss liberaler eftersom klassresan börjar i klassrummet och kunskap är biljetten vidare i livet.

Under 2019 kommer vi ta krafttag för att höja skolresultaten och öka likvärdigheten. 15 miljoner kronor kommer satsas på olika åtgärder för att få en mer likvärdig skola och vi kommer ta fram ett kort- respektive långsiktigt program för hur skolan ska arbeta kompensatoriskt för att höja skolresultaten.

För att alla barn och elever ska få förutsättningar att nå eller överträffa sina kunskapsmål ska också ett nytt skolutvecklingsprogram tas fram under den kommande mandatperioden. Med fokus på kunskap, trygghet, ordning och trivsel ska skolresultaten höjas.

Kommunens förskolor och skolor ska präglas av:

• En trygg och ordnad skolmiljö i vilken lärare kan undervisa och elever lära. Ordning, struktur och trygghet är nödvändiga förutsättningar för lärande. En skola där det råder disciplin och lugna arbetsförhållanden signalerar också respekt för värdet av utbildning.

• Höga akademiska förväntningar och ambitioner. Vi är övertygade om att varje barn kan lyckas, oavsett social bakgrund. Ambitionen att hjälpa varje elev att nå sin potential gäller dem som behöver särskilt stöd, likaväl som den ska gälla även särskilt begåvade elever.

Andra viktiga utvecklingsområden är att stimulera att aktivt skolval, stärka elevhälsovården, med särskilt fokus på att motverka psykisk ohälsa, samt att implementera en nolltolerans mot våld och mobbning i skolan, som följs upp och som grundas i evidensbaserade metoder.

Robert Beronius (L), gruppledare

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons