Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Bygg nya hyresrätter i Grisslehamn

Förändringar i direktiven till de kommunala uppdragen är beslutade av fullmäktige i syfte att betona bolagens deltagande i arbetet för att nå målen i översiktsplanen. Direktiven betonar således bolagens bidrag till samhällsnyttan i större utsträckning än tidigare.

Annons

Roslagsbostäder har i och med detta fått i uppdrag att bidra till ett kraftigt ökat byggande av hyresrätter i vår kommun. Det tycker vi i Vänsterpartiet är positivt och vi hoppas att det också innebär att hyresrätter ska byggs över hela kommunen – inte bara i de tre största tätorterna.

Särskilt skulle vi i nuläget vilja peka ut Grisslehamn som en plats, som lämpar sig väl för byggande av hyresrätter i form av mindre flerfamiljshus och hyresradhus. Vi tror att Grisslehamn och norra Väddö har en utvecklingspotential som bör tas till vara. Genom att bygga nya hyresrätter här bidrar man till en gynnsam utveckling av bygden samtidigt som man stärker underlaget för Grisslehamns skola.

Dessa bostäder skulle också kunna erbjudas de flyktingar som i dag bor på Skebobruk och Bergby. Dessa flyktingar har kommit till vårt land med stora förhoppningar om ett bättre liv. En alltför lång vistelse på Migrationsverkets institutioner kan leda till att dessa förhoppningar grusas och förbyts i hopplöshet och depression. Med ett eget boende förbättras flyktingarnas situation samtidigt som deras möjligheter att etablera sig i det svenska samhället ökar drastiskt. Bland annat får de då tillgång till den undervisning i svenska som erbjuds genom SFI.

För några år sedan genomförde intresseföreningen i Grisslehamn en enkät som skickades ut till nästan 900 Grisslehamnsbor, fastboende och fritidsboende. Av de som fick enkäten svarade 43,5 procent, nästan hälften. Enkäten visar att 40 fritidsboende direkt kan tänka sig att flytta till Grisslehamn, 80 till är osäkra men inte helt negativa.

Över 30 procent av dem som svarat på enkäten anser att det finns ett behov av fler hyresrätter i Grisslehamn och de svarande är överlag överens om att det borde finnas fler fastboende i Grisslehamn. Det visar sig också att det finns ett tiotal markägare som är beredda att avyttra mark för just bostadsbyggande.

Vi hoppas att styret i Norrtälje ser positivt på detta förslag och undersöker förutsättningarna för Roslagsbostäder att bygga i Grisslehamn.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel