Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Bygg klart cykelvägen till Kapellskär

Annons

På Trafikverkets informationssida om E18 mellan Norrtälje och Kapellskär står: ”E 18 mellan Norrtälje - Kapellskär har nu byggts om till 2+1 väg. Det har också blivit en sammanhängande cykelväg längs hela sträckan.”

Anmäl text- och faktafel

Detta är inte sant! Mellan trafikplatserna Brantbacken och Spillersboda, en sträcka på 2 km, finns ingen cykelväg. Där finns en före detta väg som inte på något sätt är en cykelväg av någorlunda standard och, vad vi förstår, enbart kan nyttjas med stöd av allemansrätten.

Att cykla denna ”cykelväg” med landsvägscykel eller handikappanpassad cykel, eller färdas med annat handikappanpassat fordon, går inte. Cykeln måste ledas vissa delar, bland annat uppför en mycket brant, grusbelagd backe. Då denna ”cykelväg” inte underhålls och utnyttjas av skogsbruket kan vägen tidvis vara oframkomlig även för standardcyklar.

Hur det ser ut för resten av sträckan Norrtälje–Kapellskär har vi inte undersökt. Sträckan Brantbacken–Spillersboda vägskäl är central då den sträckan måste passeras om man skall komma vidare ut på Rådmansö.

Trafikverket har därmed inte uppfyllt det uppdrag som regeringen givit och som verket självt lagt en plan för.

Enligt Norrtelje Tidning blir det inte någon sammanhängande cykelväg längs nya E18 eftersom det inte blivit någon överenskommelse mellan berörda markägare och Trafikverket. Brist på ersättning för underhåll skall bland annat ha varit orsaken till att det inte blivit någon överenskommelse.

Kan detta vara sant? I Nationell plan för transportsystemet 2014–2025, som utgör regeringens uppdrag till Trafikverket, står att ombyggnaden av E18 Norrtälje – Kapellskär även omfattar en ny gång- och cykelväg. Där finns inget förbehåll att lokala markägare måste åta sig underhåll av delar av cykelvägen.

Transportstyrelsen förtydligar uppdraget om ombyggnad E18 Norrtälje – Kapellskär i Planbeskrivning 2013-12-11. Målet för projektet är bland annat att ”möjliggöra för turistcykling inom området och vidare mot Åland”. Där står vidare: ”en sammanhängande gång- och cykelväg anläggs. Förbindelsen går längs befintliga vägar. och kompletteras med nybyggda gång- och cykelvägar på vissa sträckor”.

Om sträckan Brantbacken–Spillersboda vägskäl står: ”kan rustas för att möjliggöra gång- och cykeltrafik till en betydligt lägre kostnad jämfört med att bygga gång- och cykelväg i ny sträckning”. Inte heller här finns något förbehåll att lokala markägare måste åta sig underhåll av cykelvägen. Samma gäller för underlaget för det samråd som skett med berörda och allmänheten. Vad vi kan utläsa av handlingarna är det därför är helt och hållet Trafikverkets ansvar och uppgift att anlägga en sammanhängande gång- och cykelväg.

Projektets mål är att möjliggöra för turistcykling till Åland. Trots detta finns inga cykelskyltar!

Den 18 maj är vi ett 40-tal cyklister som deltar i ett cykellopp som via Grisslehamn och Mariehamn avslutas på kvällen med sträckan Kapellskär–Norrtälje. Glada och förväntansfulla har vi förstått av Trafikverkets information att vi nu kan cykla den nya sammanhängande cykelvägen till Norrtälje.

Vad gör vi nu? Kan vi cykla till Spillersboda vägskäl? Väl där är vi kanske tvungna att leda cyklarna genom skogen längs den gamla före detta vägen.

Vår helt rimliga begäran är därför att projektledaren för ombyggnaden av E18 mellan Norrtälje och Kapellskär färdigställer gång- och cykelvägen. Detta av flera anledningar:

• I ett PM till Nationell plan för transportsystemet slår Trafikverket fast att förutsättningarna för att välja cykel skall förbättras.

• Man skall göra rätt för sig! Har man åtagit sig att leda ett projekt där det ingår att färdigställa en sammanhängande gång- och cykelväg duger det inte att ändra regeringens och överordnades beslut med hänvisning att man inte lyckats nå en överenskommelse med lokala markägare.

• Framför allt: gång- och cykelvägen behövs. Vi vill kunna cykla ut på Rådmansö och ta oss hem från Kapellskär.

Torsten Thunell, Norrtälje

Lars-Erik Källberg, Norrtälje

Gunnar Toll, Norrtälje

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel