Annons
Vidare till norrteljetidning.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Börja planera för högre havsnivåer

Avsmältningen har i medeltal dubblerats vart sjunde år under de två senaste decennierna, skriver Ove Lundberg.

Klimatforskaren James Hansen har i decennier varnat för ökat bruk av fossila bränslen som kol, olja och gas. Förutom stigande temperaturer med torka, vattenbrist och svält som följd, kan fortsatt bruk av dessa bränslen även medföra stigande havsnivåer till följd av snabbt ökande mängder smältvatten från Grönland och Antarktis.

2007 demonstrerade James Hansen möjlig exponentiell stegring av havsnivån: initialt omärkbar, därefter långsamt tilltagande men efter hand snabbt accelererande. Redan vid nästkommande sekelskifte kan en hela fem meter högre havsnivå vara ett faktum! Till stöd för dessa förebud visade James Hansen hur världshaven under fyra sekler under slutet av senaste istiden, med långsam och endast naturlig uppvärmning som pådrivande faktorer, höjdes med så mycket som fem meter per sekel.

Dock har FN:s klimatpanel (IPCC) inte tidigare befarat drastiska höjningar av havsytan till följd av accelererande avsmältning från fasta inlandsisar. IPCC:s senaste rapport (AR5), publicerad hösten 2013, anger visserligen pågående avsmältning på Grönland och i Antarktis som en faktor av ökande intresse. Risken för menlig påverkan av sådan avsmältning ut-över påverkan av annat slag under detta sekel bedöms dock som mycket begränsad.

En radikalt annorlunda syn på dessa risker kom emellertid i dagen under våren 2014. Forskare från hela världen kunde nämligen i maj 2014 visa hur ismassor från sex glaciärer i västra Antarktis har smält med exponentiellt accelererande hastighet. Rönen kompletterades efter hand och granskades för publikation under hösten 2014.

De sammantagna rapporterna kan nu hävdas stödja James Hansens och andra forskares tidigare farhågor. Materialet från ”American Geophysical Union” men även från tyska ”Alfred Wegener Institute” visar att sammantagen avsmältning från Antarktis och Grönland accelererar och under det senaste året uppgår till en halv kubikmil vatten.

Avsmältningen har i medeltal dubblerats vart sjunde år under de två senaste decennierna, något långsammare på Grönland och betydligt snabbare i västra Antarktis.

Som vore detta inte nog, framgår av annan forskning att den gigantiska Tottenglaciären på östra sidan av Antarktis, på ett med de sex förhållandevis mindre glaciärerna i västra Antarktis likartat sätt, också förlorar stora mängder is från sin undersida.

Till allt detta kommer att oberoende organisationer som AMEG (Arctic Methane Emergency Group) och UPFSI (United Planet Faith and Science Initiative) kunnat visa att den för temperaturbalansen på jorden så viktiga arktiska havsisen nu snabbt förtunnas och bryts sönder. Redan inom några få år bedöms ishavet vara helt öppet! Den oavvisliga konsekvensen av ett öppet ishav är att temperaturen på jorden stiger ännu snabbare.

Temperaturökningen drivs, enligt AMEG, förutom av stigande halter koldioxid även av naturgasen metan, vilken i sin egenskap av drivhusgas är många gånger starkare än koldioxid. Denna gas bubblar nu i snabbt ökande mängder upp från gigantiska ytor av tinande havsbotten på den grunda kontinentala shelfen utanför östra Sibiriens kust.

Sammantaget framträder bilden av en skrämmande utveckling som framtvingar radikala omtag i allt vårt tänkande – inte minst gällande fysisk planering.

Norrtälje kommuns politiker och planerare bör därför besinna sig och avstå från att genomdriva program som baserats på felaktiga förutsättningar. Hedersamt vore också att omgående och i samarbete med såväl länsstyrelsen som rådgivande institutioner av annat slag söka hållbara grunder för planering av byggnadsverk som kan bestå.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel