Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Barnen måste få hjälp snabbare

Den psykiska ohälsan ökar bland våra barn och unga. Behovet av hjälp växer, men elevhälsopersonalen har snarare krympt än utökats.

Annons

Självmordstalen har minskat i Sverige under senare år men inte när det gäller gruppen ungdomar.

Söktrycket till barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, har ökat kraftigt och i Norrtälje söker nu tio procent av åldersgruppen till BUP. Det är en mycket hög siffra och den betingas bland annat av ökade svårigheter för ungdomar att få hjälp i skolan och krav på resursslukande neuropsykiatriska undersökningar. BUP flaggar nu för att man är oroad för att inte kunna hålla den kvalitet man vill ha på sina behandlingar och risken är uppenbar att väntetiderna blir mycket längre än önskvärt.

Från undersökningar, som gjorts på andra håll, vet vi att ungefär 20 procent av alla som får behandling på BUP skulle ha kunna klarat sig bra med hjälp från mindre kvalificerat håll än specialistmottagningen BUP. Barn och ungdomar som har ångest, känner sig nedstämda, ont i magen eller sömnstörningar och där det inte räcker med skolkurator eller sköterska borde få hjälp på ett enkelt och snabbt sätt från vad vi kan kalla första linjens barnpsykiatri. Med första linjens vård menar vi vårdcentralerna, men för barn och unga med psykiska problem saknar de i dag resurser och kompetens.

När Babels Hus-gruppen anordnade ett möte nyligen om just första linjens barnpsykiatri uttrycktes ett stort behov av detta från vårdpersonal, socialtjänst, skolpersonal och andra inkopplade på barn och ungdomars behov. Micael von Wowern, som är projektledare i Skåne, kunde berätta om hur han och medarbetare fick tydliga uppdrag från ansvariga politiker hösten 2012 att inom ett halvår upprätta minst fyra mottagningar i Skåne för första linjens barnpsykiatri. Han beskrev hur de hade lyckats med att upprätta mottagningar knutna till vårdcentralerna, som skulle kunna ge hjälp inom en vecka och vara lättillgängliga.

Jag såg inte till några politiker från Norrtäljes sjukvårds- och omsorgsnämnd bland åhörarna på det här mötet, men jag tror inte att jag är ensam om att vilja att ansvariga politiker snarast ger direktiv och pengar till sjukvården att upprätta en välfungerande första linjens barn- och ungdomspsykiatri i Norrtälje.

Kanske bör den få annan utformning än i Skåne, men den ska finnas.

Från majoritetens sida i landstinget har man flaggat för att en barnpsykolog ska finnas framgent på vårdcentralerna för just det här ändamålet, men risken är stor att det tillskottet som vanligt inte når fram till Norrtälje. Alla extrapengar för sjukvården från stat eller landsting brukar slukas av det svarta hålet norr om Täby. En barnpsykolog kommer dessutom inte vara tillräckligt för att råda bot på bristerna. Det behövs ett multiprofessionellt team med konsult från barnpsykiater och barnläkare.

Vi bör skapa ett hållbart samhälle både nu och i framtiden. Framtiden är våra barn och ungdomar. Saknar de framtidstro och kan de inte klara av att ta hand om sig själva eller mår för dåligt för att skaffa sig bra utbildning äventyras framtiden. Även om vi bara ser till kortsiktig kostnad är det dessutom dålig ekonomi att sjukvård bedrivs på fel nivå, är svårtillgänglig och fragmenterad. Om 20 procent av alla ärendena som remitteras till BUP kan skötas smidigare på en lägre nivå bör den göra det. Att BUP är pressat och att elevhälsovården är otillräcklig och att ungdomarna och föräldrar har svårt att veta vart de ska vända sig för att få hjälp är ingen ny kunskap.

Det är dags att göra något åt det.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel