Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Barnahus kan minska barnens lidande

Vi önskar att vartenda barn i och utanför Sverige skulle få växa upp i en trygg miljö där de får uppleva villkorslös kärlek. Tyvärr vet vi ju att detta är långt ifrån verkligheten.

Annons

Övergrepp mot barn är något av det värsta vi kan tänka oss. Det är otroligt viktigt att barn bemöts på allra bästa sätt för att inte öka lidandet och traumat ännu mer.

Vi vuxna måste lära oss lyssna på barnen. Men det behövs också speciell kompetens hos personer som arbetar nära barn och dem som mer specifikt arbetar med barn som har utsatts för övergrepp av olika slag. På många håll finns det brister – på andra ställen fungerar det jämförelsevis väl.

Ett sätt att arbeta som finns i flera kommuner är barnahus. Tanken med barnahus är att underlätta barns möte med rättsväsendet genom att samla all kompetens på ett och samma ställe så att rättsväsendet, socialtjänsten, hälso- och sjukvården samverkar kring barnet på bästa möjliga sätt. Fokus blir då på barnets behov.

Barn ska inte slussas runt och tvingas berätta sin historia om och om igen. På barnahusen finns det möjlighet till större specialisering och vidareutveckling av personalens kompetens. Själva miljön som barnet befinner sig i ska inte heller underskattas, hela miljön utformas utifrån barns behov. Internationella förebilder är isländska Barnahús och amerikanska så kallade Children’s Advocacy Centers.

År 2008 utvärderades en försöksverksamhet i sex städer av en grupp forskare på Lunds universitet. Sammantaget visade utvärderingen ett bättre omhändertagande av barn som utsatts för grova brott. Samverkan mellan myndigheterna har förbättrats. Barn boende på barnahusorter får oftare komma till tals i förhör och undersöks i högre grad medicinskt. Fler förundersökningar av anmälda brott inleds också. Utvärderingen konstaterar dock att det finns mycket som behöver förbättras, särskilt för de minsta barnen, 0-6 år, samt för att fånga upp dem som är äldre än 14 år.

Det är uppenbart att behovet av den här hjälpen är stor. Det finns dessutom anledning att tro att det finns ett mycket stort mörkertal. Vi vill att tillkomsten och utvecklingen av fler barnahus, inte minst utifrån den utvärdering som har gjorts, ska prioriteras mycket högt.

Kristdemokraterna vill att varje kommun i Stockholms län ska finnas med i samverkan kring ett barnahus, så att varje barn som misstänks ha blivit utsatt för våld eller övergrepp ska kunna få snabb och professionell hjälp. För att nå dit måste polisen ha tillräckliga resurser och välja att prioritera barnahusen så ärenden inte blir liggande.

I landstingen måste fler barnläkare och sjuksköterskor få den specialkompetens som behövs för att kunna göra nödvändiga medicinska undersökningar och säkra fysiska bevis. I dag finns bara några få specialister i hela landet.

Socialtjänsten och barn- och ungdomspsykiatrin måste prioritera samarbetet runt barnahusen. Men inte minst behöver människor som ser barnen till vardags ha kunskaper och mod nog att våga ta steget och anmäla och en tro på att samhället verkligen kommer att agera när missförhållanden avslöjas. När alla delar fungerar kan vi åstadkomma verkliga förbättringar i utsatta barns liv.

Caroline Szyber, KD, rättspolitisk talesperson.

Karl Henriksson, KD, ordförande KD Stockholms län.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons