Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Åtta och ett halvt år men inget svar

Den 25 april 2005 överlämnade Norrtälje kommunfullmäktige en motion om jämställdhetsredovisning till kommunstyrelsen för beredning. I dag, den 9 december 2013, efter åtta år och åtta månader, återkommer kommunstyrelsens majoritet med ett ”svar” på motionen.

Annons

Dock är det inget svar utan en upprepning av vad som stod i originalmotionen. I den motionen konstaterade jag som motionär att: ”I Norrtälje kommuns årsredovisning för 2004 finns glädjande nog flera redovisningar av jämställdhetsläget i vår kommun. Främst handlar det om arbetet med att skapa en jämställd lönesättning mellan kvinnor och män med lika och likvärdigt arbete”.

Nästan nio år senare konstaterar majoriteten i sitt yttrande följande: ”Arbetet med likabehandling (jämställdhet) bedrivs inom programmet för likabehandling med tillhörande aktiviteter. Uppföljning av aktiviteterna sker i kommunstyrelsekontorets verksamhetsberättelse. Nyckeltal, såsom antalet anställda, fördelningen mellan män och kvinnor, sjuktal rapporteras i kommunens del- och helårsbokslut”. (Ur kommunstyrelsens protokoll 13-11-25).

Och? Det var ju faktiskt det som jag konstaterade när jag läste årsredovisningen för Norrtälje kommun för nio år sedan, år 2004, motsvarande information finns kvar i den senaste årsredovisningen och dess bilagor från 2012. Det enda som tillkommit är lite uppgifter i bilaga 2 som exempelvis redovisar myndigheten Försäkringskassans sjukskrivningsstatistik samt lite fördelning på kvinnor och män i statistiken från Tiohundra, annars är det precis som 2004.

Det som däremot motionen handlade om och alltjämt gör 2013 var att: ”Dock är Norrtälje kommun inte enbart en arbetsgivare, en primärkommun ska även kunna garantera att dess innevånare får ta del av olika välfärdstjänster på lika villkor oberoende av bland annat kön. För att kunna se om så är fallet behöver kommunens ekonomiska dokument utvecklas ytterligare när det gäller jämställdhetsperspektivet.

Nu gäller det dock att Norrtälje kommun törs ta ett steg till för att bli en kommun som kan erbjuda såväl kvinnor som män jämställda levnads- och utvecklingsmöjligheter. Ett sådant steg skulle kunna vara att Norrtälje kommun börjar redovisa jämställdhetsutvecklingen mer samlat i kommunens årsbokslut i syfte att skapa jämställda kommunala budgetar. Det betyder att det på sikt bli möjligt att se om vi använder våra kommunala resurser på ett jämställt sätt, exempelvis om vi satsar lika mycket ekonomiskt och personellt på de unga kvinnorna i gymnasieålder som när det gäller unga män, eller hur det ser ut när det handlar om resurserna för kvinnor och män inom äldreomsorgen.

Kunskap om hur detta arbete kan utvecklas och bedrivas finns att hämta såväl nationellt som internationellt. Det finns redan i dag mycket fakta och goda exempel att hämta in när det gäller införandet av så kallad ”gender budgeting” som möjliggör en analys av hur våra gemensamma medel används och fördelas ur ett könsperspektiv.”

Numera är jag före detta kommuninnevånare men tycker att svaret är pinsamt, för det visar tydligt att kommunmajoriteten i en viktig tillväxtkommun i Mälardalen inte kan eller vill läsa innantill. Eller så tycker de styrande att jämställdhets- och mångfaldsfrågor är något som de kan strunta i, det vill säga det är oväsentligt att kunna se hur kommunens satsningar fördelas mellan män och kvinnor i olika åldrar, trots att en portalparagraf i kommunallagen handlar om att säkerställa att alla behandlas lika.

Även om jag sedan motionen skrevs hunnit bli morfar flera gånger och börjar närma mig 60-årsåldern, så tycker jag att svaret på motionen känns mycket ”gubbigt”. Hoppas kommunledningen i fortsättningen kan läsa innantill och se vad som står i motioner och andra handlingar, den respekten bör visas den parlamentariska demokratin och kommuninnevånarna.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel