Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Antalet behöriga lärare på fritidshemmen måste öka

Annons

Reidar Carlsson är i en ledare kritisk mot att legitimation för lärare i fritidshem ska införas från den 1 juli i år. Vi uppskattar att frågan om fritidshemmen tas upp på ledarplats i Norrtelje Tidning. Verksamhetens förutsättningar behöver uppmärksammas.

I ledaren ställs frågan vilka problem på fritidshemmen, som legitimationskravet ska lösa.

Anmäl text- och faktafel

Som vi ser det är den frågan fel ställd. Det är inga problem som ska lösas med hjälp av lärarlegitimationen. Däremot är det för oss självklart att de lärare som ansvarar för den pedagogiska verksamheten i fritidshemmen är legitimerade – i likhet med de grundskolelärare som har ansvar för undervisningen i grundskolan.

Det stämmer att införandet av legitimation för lärare i grundskolan var dåligt förberett och att det ledde till mycket strul för verksamheter och enskilda. Den självklara slutsatsen blir då att man, vid införandet av legitimation för lärare i fritidshem, ska dra lärdom av de problem som uppstod, då den tidigare lärarlegitimationen infördes. Förhoppningsvis kan man då hitta ett smidigare sätt att genomföra reformen på.

För åtta år sedan fick grundskola, förskoleklass och fritidshem en gemensam läroplan och för snart tre år sedan, den 1 juli 2016, fick fritidshemmen ett förtydligat uppdrag. Fritidshemmen har härigenom getts en allt viktigare roll i den svenska skolan och för att fritidshemmen ska kunna fungera, så som det är tänkt, krävs att basen i organisationen består av kvalificerade lärare. Lärarna har en bärande roll, när det gäller verksamhetens funktion och framtida utveckling.

Samtidigt är bristen på lärare i fritidshem akut, elevgrupperna är stora och lärarna har inte tillräckligt med tid för den pedagogiska verksamheten. Lärartätheten har de senaste åren försämrats kraftigt i vår kommun. 2012 hade fritidshemmen i Norrtälje 65 elever per heltidsanställd behörig lärare. Fem år senare var den siffran 109 elever, medan snittet i Sverige då var 54 elever. Allt baserat på offentlig statistik som tillhandahållits av Skolverket.

I skolförvaltningens årsredovisning för 2018 står att läsa: ”För elever i åldersgruppen 6-15 år föreligger ett underskott i grundskoleverksamheten på -10 miljoner kronor, som dock uppvägs av överskott i fritidshemsverksamheten (+6,8 miljoner) och grundsärskolan (+2,4 miljoner).”

Vidare läser vi: ”Andelen fritidspedagoger och grundlärare i fritidshem i Norrtälje är lägre än genomsnittet i riket, och Norrtälje redovisar också fler barn per avdelning och en lägre personaltäthet jämfört med riket.”

I redovisningen står också att en strategi samt en kompetensutvecklingsplan ska upprättas. Dessa dokument ser vi fram emot, men låt oss, när de ska tas fram, se till att överskottet i fritidshemsverksamheten används till nödvändiga åtgärder för att höja fritidshemmens kvalitet istället för att användas i andra verksamheter.

Det är, som alla kan förstå, helt nödvändigt att nu ta krafttag för att öka personaltätheten och antalet behöriga lärare i fritidshemmen. Vänsterpartiet har i många år påtalat behovet av en utbildning av fritidshemslärare på hemmaplan. Även barnskötarutbildning behövs för de fritidshemsanställda, som saknar sådan utbildning. Den senare kan förslagsvis anordnas i samarbete mellan Rodengymnasiet och komvux.

Vänsterpartiet vill:

• att förutsättningarna för att skyndsamt kunna erbjuda en utbildning av fritidshemslärare på Campus Roslagen utreds.

• att förutsättningarna för att skyndsamt kunna erbjuda en barnskötarutbildning, för de fritidshemsanställda som saknar sådan, utreds.

• att ett tak för barngruppsstorlekar på fritidshemmen införs.

Christina Hamnö (V)

Lars Dalquist Öhlén (V)

NT kommenterar:

Jag tycker inte alls att det är självklart att de som ansvarar för den pedagogiska verksamheten i fritidshemmen måste vara legitimerade. Felet med den här typen av legitimationskrav är att den formella kunskapen alltid anses som viktigare än faktiska kunskaper, lämplighet och kvaliteten på det jobb som utförs. Dessutom skapar legitimationskravet ofta kaos, till ingen nytta.

Jag har därför fortfarande helt oförstående till varför legitimationskravet nu utvidgas till fritidshemmen.

Reidar Carlsson

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons