Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Efterlängtad cykelvägen i Edsbro: Byggstart, prislapp – och så mycket betalar kommunen

Artikel 9 av 9
Cykelväg i Edsbro
Visa alla artiklar

Nu är det klart hur kostnaderna för gång- och cykelvägen ska fördelas och när den kan börja anläggas.

Annons

Ung cyklist intill väg 282 i Edsbro.

Edsbroborna har under flera decennier önskat sig en cykel- och gångväg längs med väg 282, Almungevägen, mellan Edsbro och idrottsplatsen Lummevi.

Vägsträckan är hårt trafikerad och många av ortens barn och ungdomar rör sig utmed den på väg till och från skolbuss och fritidsaktiviteter. Processen har blivit en riktig långkörare, vilket NT upprepade gånger skrivit om.

Knäckfrågan senaste åren har varit att kommunen anser att Trafikverkets vägplan varit alldeles för kostsam, vilket ska ha berott på att grundkalkylen var för lågt räknad från början – något kommunen inte velat ta ansvar för. De 8,5 miljoner kronor som gång- och cykelvägen beräknades kosta år 2014, steg till 13,1 miljoner när Trafikverkets vägplan 2015-2016 var klar.

Nu är dock fördelningen av kostnaderna mellan Trafikverket och kommunen klubbade i kommunstyrelsen.

Det blir Trafikverket som får stå för majoriteten av den ökade kostnaden – fördelningen blir 60/40. Kommunens del av den totala kostnaden på 13,1 miljoner kronor uppgår till 6 miljoner kronor. Av de pengarna är 4,38 miljoner den summa som reserverades för projektet redan 2014, och resterande 1,62 miljoner den tillkommande investeringen.

Av de 13,1 miljoner kronor som gång- och cykelbanan ska kosta står produktionen för 7,8 miljoner, vägplanen för 3 miljoner och marklösen för 2,3 miljoner kronor.

Väg 282 riktning mot Uppsala, med Edsbro förskola på höger sida. Här tar i dagsläget gång- och cykelbanan slut och icke bilburna är förvisade till vägkanten.

Trafikverket kommer att stå som huvudman och därmed för framtida drift och underhåll av gång- och cykelvägen. Om kostnaderna fortsätter att stiga ska Trafikverket enskilt stå för detta så länge kostnaderna stiger med upp till 30 procent. Övergår kostnaderna 30 procent upphör avtalet att gälla.

Byggstart för gång- och cykelvägen, som kommer att förläggas på södra sidan av bilvägen, blir våren 2018 och öppnande av den hösten samma år.

Alla artiklar i
Cykelväg i Edsbro
Annons