Annons
Vidare till norrteljetidning.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Alla skolor ska utvecklas

Skolan kommer att även i det här valet bli en av de stora frågorna som väljarna ska ta ställning till. ROOP kommer att lägga förslag som bygger på att vi ska erbjuda skolor med god kvalitet för alla medborgare som bor och verkar i hela vår kommun.

För att nå ända fram till målet med att våra barn ska få den utbildning som de har rätt till, så anser vi att det krävs en ny förankringsprocess. Vi kommer att förankra våra förslag i en ny tid där vi sätter våra barn i första rummet och lägger blockpolitiken åt sidan. ROOP kommer att arbeta för att förändra så att den politiska karta som finns i Norrtälje gagnar hela kommunen.

Många löften kommer att förmedlas ut och alla kommer att lova guld och gröna skogar. ROOP kommer att koncentrera sig på sin politik och berätta hur vi ska lyckas att vända den nedåtgående spiral som kommunens skolor är inne i. I ROOP:s program kommer vi att lyfta fram kunskapsuppdraget som det viktigaste uppdraget för våra barn. Uppdraget att utveckla lärandet måste därför alltid vara det som vi måste prioritera.

För att utveckla lärandet och byggandet till det livslånga lärandet, krävs att alla medarbetare, från förskola till gymnasiet, tillsammans för en aktiv dialog om kunskapssynen. Vi måste vända på pyramiden och låta dem som har uppdraget att träda fram redovisa att det finns andra vägar att gå. Denna dialog kommer att leda fram till att pedagogerna fastställer tydliga mål för sin specifika situation i det livslånga lärandet.

Läraren har alltid varit och kommer att förbli den person som är det viktigaste verktyget för att lyckas med skolans uppdrag. ROOP kommer att arbeta för att skapa en god arbetsmiljö för lärandet och för att utveckla elevernas förmåga. Det är alltid den som lär sig som måste tillägna sig kunskap och bygga förståelse för framtiden. ROOP anser därför att lärarens tid i första hand ska vara förbehållen eleven.

ROOP anser att rektorn ska vara den som har och leder det pedagogiska utvecklingsarbetet inom respektive enhet. Rektorn är en tydlig pedagogisk ledare med uppdrag att fokusera på huvudprocessen – att utveckla förutsättningarna för lärandet – och att fastställda resultatmål uppnås. Det är och förblir rektors ansvar att målen i såväl de nationella styrdokumenten som i kommunens skolplan tydligt avspeglas i den lokala arbetsplanen och i budgeten. Vi vet att många skolledare måste jobba övertid med allehanda göromål som inte har med den pedagogiska verksamheten att göra, och det anser vi är förödande för skolan och dess utveckling i kommunen.

ROOP kommer att föreslå följande åtgärder för att utveckla alla skolor i Norrtälje kommun till valet 2014:

• Lärarna måste få utbilda sig på arbetstid och all fortbildning kommer att vara med bibehållen lön.

• Elevvården måste ges mer resurser.

• Organisationen skall byggas efter varje skolas resultatenhet. Skolans intressenter, det vill säga elever, all skolpersonal, föräldrar och övriga intressenter på orten bör på ett helt annat sätt engageras och motiveras för att delta i ledning och styrning av verksamheten.

• Skolförvaltningens stabsfunktioner skall ses över och endast tjänster som antingen efterfrågas av de lokala resultatenheterna eller av myndigheterna skall finnas kvar.

• Skolmåltider skall lagas i lokala tillagningskök för att minska svinn, transportkostnader och för att ge eleverna god och näringsrik kost.

• Våra barn och ungdomar skall ha möjlighet till undervisning i sin närmiljö.

• Den digitala skolan kommer att lösa en hel del av de geografiska problemen när skolan fått tillgång till rätt teknik.

• Kostnadsfri läxhjälp ska erbjudas alla elever som så önskar.

• Intern kvalitetsrevision skall genomföras årligen och extern kvalitetsgranskning skall göras vart tredje år.

Hur vill du ha det? Det är ditt val. Det är våra barn.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel