Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Äldreomsorgen måste bli grönare

Det har visat sig vara effektivt att samordna äldreomsorg och sjukvård för äldre i Tiohundraprojektet. Norrtälje har en relativt låg kostnad för sin äldreomsorg trots hög andel äldre. Tiohundramodellen har dock blivit svår att utveckla på grund av underbudgetering och vårdval.

Annons

Vårdvalet slår sönder vårdkedjor och möjligheter till integration av vård och omsorg. De ekonomiska problemen har man försökt lösa genom åtgärder som får ohållbara effekter på sikt.

Vårdbolaget Tiohundra AB har avstått från att bedriva hemsjukvård i vissa områden. Personal har sagts upp i äldreboendena och löner sänkts för nattpersonal. Små trivsamma äldreboenden som Vallby hage, Översten och Nysättrahemmet läggs ner och mer institutionsliknande boenden planeras av ekonomiska skäl. Minskning av personalen har pågått under flera år.

Priset är för högt och för äldreomsorgen mycket oroande. Stressad personal och minskad personalstyrka omöjliggör för personalen att kunna ta med de boende ut på promenader eller att ha tillräckligt med tid att prata med dem som är oroliga eller ledsna. Resultatet blir att förebyggande arbete får stryka på foten och att vårdbehovet ökar.

I Miljöpartiet har vi senaste tiden genomfört ett antal intervjuer med personalen i äldrevården för att få reda på vad som döljer sig bakom siffrorna om besparingarna. Att nöja sig med att de äldre i enkäter sagt sig vara nöjda är inte tillräckligt. Nöjd kund-siffror är alltid opålitliga och det finns inga siffror på vad anhöriga och personal tycker.

Om vi har personal som är minutövervakad i vad de gör (som i hemtjänsten) och som får lägre lön, mindre inflytande över sitt jobb, måste ägna mer tid åt städning och administration och får mer stressymptom är det inte hållbart i längden. Äldreboendenas personal i Tiohundra AB har en oroande hög sjukfrånvaro med 23,5 sjukdagar per person och den är stigande. Det är inte bättre men mer dolt i de privata bolagen.

Vi står inför en allt större utmaning när fyrtiotalisterna blir vårdkrävande och livslängden ökar. Antalet som är 85 år och äldre kommer de närmaste 20 åren att fördubblas.

I dag har äldreomsorgen i Norrtälje likafullt ett sparbeting på 15 miljoner per år. Det här håller inte.

I Miljöpartiet vill vi se en grönare, hållbarare politik. Det är dags att redan nu införa framtidens omsorg med betoning på förebyggande arbete.

Vi vill se högre personaltäthet och att personalen får ökad makt över sitt arbete. Bort med minut-övervakningen i hemtjänsten! Den ger bara stress och förhindrar möjligheter till samtal och omsorg.

Vi vill se utbyggnad av små boendeenheter i marknivå med angränsande trädgård och kanske liten kolonilott. Flera sådan enheter skulle kunna bilda en större enhet och dela medicinsk personal, arbetsterapeut, sjukgymnast etcetera. Vi vill se kök i varje liten enhet och hemlagad mat.

Vi vill ha ökad satsning på aktivering och fysisk träning, massage, stillhetsövningar och möjligheter till reflektion.

Vi vill ha bort vårdval som spräcker vårdkedjor, men vi vill ha kvar och öka möjlighet för äldre och anhöriga att välja enheter och den personal de ska bli omhändertagna av.

Vi vill öka möjligheter för personal att driva verksamheterna som kooperativ.

Varje enhet ska ha tillgång till läkare med geriatrisk kunskap, som medvetet ska sträva efter att minska läkemedelsanvändningen.

Vi vill se ett litet multiprofessionellt äldrevårdsteam på akuten som kan kartlägga vårdbehov och vi vill se god tillgång till avlastningsplatser istället för inläggning på sjukhuset.

Vi vill se förbättring av psykiatrin för äldre.

Slutligen anser vi att det behövs en kriskommission för att utreda hur äldreomsorgen ska utvecklas och för att se hur vi ska ha råd med den i framtiden.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel