Annons

Annons

Annons

Norrtälje

Debatt
Hjälp till att främja förnybar energi i vår kommun!

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Ett sätt att bli mer attraktiv är att Norrtälje investerar i förnybar energi!

Bild: Johan Nilsson/TT

Annons

Tack Elias Rosell för en väldig aktuell ledare om klimatfrågan, och att det sällan är några nyheter om klimat- och miljöomställningen i Roslagen. Det är precis så jag har känt den senaste tiden: Världen håller på att (försöka) ställa om till fossilfritt och klimatvänligt, det finns pengar att tjäna på detta, men Roslagen verkar inte vara särskilt attraktivt för företag som bidrar till att sänka utsläppen.

Ett sätt att bli mer attraktiv är att Norrtälje investerar i förnybar energi! Jag blev nyfiken på vad som står om detta i vår nya översiktsplan, den som ska visa vägen framåt för Norrtälje kommuns utveckling. Just nu pågår samråd, vilket betyder att vi alla kan gräva ner oss i planen, och faktiskt tycka till genom att lämna synpunkter på förslaget.

Annons

Annons

Det finns intressanta detaljer att hitta: Mycket riktigt nämns till exempel vindkraften i kapitlet ”Energiförsörjning”, och det står att det finns två områden som är utpekade som riksintresse för energiproduktion (vindkraft): Svenska Björn till havs och Varsvik på land (vid Höviksnäs). Två områden är ju inte särskild mycket, men det kunde ju i alla fall bli något, tänkte jag?

Det intressanta nu är att det faktum att vindkraft finns med i översiktsplanen inte alls betyder att kommunen är så positiva till vindkraft som man nu skulle tro. I stället kan man vid vidare läsning hitta att kommunen inte anser att området vid Svenska Björn bör kvarstå som riksintresse för vindbruk eftersom det finns en konflikt med försvarsintressena. I Varsvik finns redan 17 snurror, och vid Svenska Björn ska inga byggas. Var ska de byggas då?

Kommunen borde peka ut områden där de kunde stå, och där de inte bör stå, och visa att vi är intresserad av investeringar! Idag säger kommunerna över hela Sverige nej till 73 procent av vindkraftverk – låt Norrtälje vara ett undantag! Någonstans måste den nya elproduktionen i Sverige finnas. Varför inte i Norrtälje!

Kommunen planerar för en ökad efterfrågan av el och påpekar att elproduktionen måste öka. Men planen pekar inte alls ut hur kommunen förväntas bidra till den utvecklingen. Solenergi och även biobränsle nämns i planen, och att Norrtälje kommun bör vara föregångare när det gäller förnyelsebar energi och visa på goda exempel avseende byggande och förvaltning, transporter med mera.

Annons

Men det finns inga konkreta områden eller planer om var biobränsle ska produceras och av vem, eller hur Norrtälje kan visa sig attraktiv för privata investerare. Det finns en enda mack där man kan tanka biogas som privatperson, och ingen biogasproduktion. Det räcker inte med ord. Det måste finnas konkreta strukturella positiva handlingar också för att det ska hända något och för att näringslivet ska utse vår kommun till platsen att investera i.

Annons

Tyvärr dömer kommunens egen hållbarhetsbedömning ut kommunens planer: ”Den planerade utvecklingen bedöms medföra måttliga till stora negativa konsekvenser för klimatet i jämförelse med nuläget.” Det är synd – vi borde kunna bättre!

Än är det tid att ändra planen och vara konstruktiv! Hjälp till – tyck till i översiktsplanen i alla fall, det kan även vi göra som inte bygger stora kraftverk. Tekniken för vindkraft, solkraft och biobränslen finns redan nu – det är bara att sätta i gång, bygga och producera. Sätt i gång med det vi kan redan nu, så kanske vi inte behöver investera i teknik som genererar radioaktivt avfall för lång tid framöver.

Maria Kahlert, (MP)

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan