Annons

Annons

Annons

Furusund-Yxlan-Blidö

Debatt
Trafikverket borde pausa planerna på ny färja till Blidö

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Trafikverket förbereder sedan en tid en ny färja mellan Yxlan och Blidö. Verket har preliminärt fastnat för att nuvarande kortare färja ska ersättas med en 100 m lång (inkl. ramper) eldriven linfärja, vilket innebär att nya färjelägen måste byggas både på Blidö och Yxlan.

Bild: Åsa Forsberg

Annons

Trafikverket förbereder sedan en tid en ny färja mellan Yxlan och Blidö. Verket har preliminärt fastnat för att nuvarande kortare färja ska ersättas med en 100 m lång (inkl. ramper) eldriven linfärja, vilket innebär att nya färjelägen måste byggas både på Blidö och Yxlan. Projekteringsprocessen pågår, utan att slutligt utseende för färjan har bestämts.

Om man skulle försöka tolka många blidöbors uppfattning, är väl skepsis ett försiktigt valt ord.

De flesta är nog överens om att kapaciteten på färjan som idag trafikerar rutten, inte är tillräcklig. Turlistan är densamma som 1955 när Blidöleden startade. Idag har många flera bil, och mobiliteten är en livsnerv för att kunna bo permanent på Blidö. Det som behövs är 20-minuters trafik. Dels för att öka flödet och korta restiderna dels för att få en lugnare trafik på Furusundsvägen. Något som en linfärja torde ha svårt att klara.

Annons

Annons

En av de frågor som därför bör ställts till Trafikverket är varför man inte utrett och jämfört möjligheter och kostnader med att konvertera befintlig färja till eldrift eller elhybriddrift, samt alternativt bygga en ny kortare färja med samma drivsystem, med den nu diskuterade längre linfärjan.

En propellerdriven färja är, även om den uteslutande drivs med el, något dyrare i drift än en eldriven linfärja. Men, en linfärja, som inte har samma handlingsutrymme som en frigående, måste ha tillgång till reservsystem och sannolikt en reservfärja. Om detta vet vi inget. Det enda vi nu vet är att Trafikverket rullar på med planeringen för en linfärja, trots att frågetecknen är många.

I samrådsredogörelsen från Trafikverket, publicerad i juni 2022, kan man bland annat läsa: ”Allmänheten är positiva till minskad klimatpåverkan men uppmanar projektet att utreda möjligheterna till att modernisera färjan med nya hybridmotorer, istället för lindragen vägfärja”. Så här lyder svaret: ”Trafikverket har utrett skillnaden mellan frigående- och lingående vägfärja med kapacitet för 60 PBE (personbilsenheter). Utredningen visar att linfärjan är avsevärt billigare i drift jämfört med frigående färja.”

Att ha en färja som inte kan väja, eller hjälpa till vid sjönöd är inte bra, då vi nu ska höja den allmänna beredskapen.

Men Trafikverket har inte jämfört den nu diskuterade 100 meter långa lindrivna färjan med en kortare frigående. Någon sådan utredning har i alla fall inte vi hittat. Vi har heller inte hittat någon utredning som svarar på vad som är den minimala ombyggnad som befintliga färjelägen skulle behöva, för att kunna ta emot en ombyggd befintlig färja eller en nyproducerad kortare elhybridfärja.

Annons

Annons

Trafikverket skriver att linfärjan endast ska bemannas med en person. Men en så stor färja måste rimligen bemannas av minst två personer av säkerhetsskäl. Att ha en färja som inte kan väja, eller hjälpa till vid sjönöd är inte bra, då vi nu ska höja den allmänna beredskapen. Och hur ska Waxholmsbolagets trafik i Blidösundet regleras? Deras båtar passerar flera gånger varje dygn från påsk till Allhelgonahelgen.

Lägg därtill övrig båttrafik som passerar hela året, bara för att ta några exempel på ytterligare frågeställningar som behöver besvaras. Vi menar att det är den sammanlagda klimat- och samhällsekonomiska bedömningen som borde vara avgörande. Att bygga nya färjelägen, om mindre ombyggnadsalternativ står till buds, verkar inte särskilt klimatsmart.

Sedan får man inte bara vifta bort de närboendes synpunkter. Många är bekymrade över det nya föreslagna färjeläget på Blidö.

Trafikverket har genomfört samråd, också med blidöbor. Men, när vi talar med dessa upplever de att ingen av de synpunkter de fört fram har beaktats.

Så vi uppmanar Trafikverket att ta paus i planeringen och genomföra en ny runda med berörda ö-bor. Gärna med ett öppnare sinne och bredare perspektiv än hittills. Vi passar också på att be Norrtälje kommun att engagera sig lite mer i denna fråga som är så viktig för öborna på berörda öar.

Jan Nygren (s), Tidigare minister, Boende på Blidö

Kjell Jansson (m), Riksdagsledamot, Boende på Blidö

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan