Annons

Annons

Annons

Norrtälje

Debatt
Ska det vara på det här sättet inom assistansen?

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Jag kommer alltså nu gå i  svaromål på Humanas inlägg utifrån tre synpunkter.

Bild: Linus Sundahl-Djerf/SvD/TT

Annons

Jag tycker inte illa om att Humana ger sin syn på min debattartikel Humana misskrediterar personliga assistansen (28.2), tvärtom är det väl meningen med en debattartikel att alla inblandade får ge sin syn på saken. Jag kommer alltså nu gå i svaromål på Humanas inlägg utifrån tre synpunkter.

1. Ägarstruktur

De fem största aktieägarna i Humana har drygt 50 procent av rösterna där den enda pensionsfonden har 3,8 procent av rösterna. Alla fem är framför allt verksamma inom bankvärlden, framför allt på den internationella marknaden, och med tanke på att den personliga assistansen är en liten del av Humanas verksamhet kan viktiga frågor som berör assistansen ha svårt att komma upp på dagordningen  mest på grund av assistansens litenhet inom koncernen Humana

Annons

Annons

2. Transparensen

Humana säger sig vara ”så öppna och transparenta som vi kan”. På Independent Livning Institutes hemsida Assistanskollen, en mycket informativ och seriös sådan, finns ett transparensindex. Detta bygger på 16 frivilligt besvarade frågor  där svaret poängsätts från 1-4.  178 assistanssamordnare har helt eller delvis svarat på frågorna. Humana hamnade på plats 167 med ett index på 60 av 100 möjliga och 18 av 30 poäng. Jag kan förstå  att man inte gärna läcker affärshemligheter men det gör också att informationen om medel- och minimilön till assistenten och översikt hur assistansersättningen fördelas genomsnittligt till kunderna är ej namngiven information

3. Ord som lagts i min mun

Att Hans Dahlgren så totalt missuppfattar vad jag skrivit om Humanas växande. När jag återigen läser min text hittar jag ingenting om ”att rationalisera bort antalet assistenter”.  En sådan rationalisering  skulle vara olaglig och ett katastrofalt självmål för hela assistansreformen. Däremot känner jag en rädsla för att växandet innebär större och större gruppbostäder och att man förlägger den dagliga verksamheten till bostaden och i dess förlängning  framträder ett slags institutionsliv  där brukarens egna spontana val får stryka på foten  kanske på grund av schematekniska skäl.    

Annons

Avslutningsvis: jag är själv far till en vuxen son med två funktionsnedsättningar och ett stort behov av assistans. Min erfarenhet av assistansutförare och anordnare av daglig verksamhet  sträcker sig över kommun, idéburet privat, två privata vinstdrivande utförare  och sedan tio år tillbaka ett icke vinstdrivande privat företag som jag är synnerligen nöjd med och som jag förespråkar som en bra modell för assistansutförande.

Annons

Jag hoppas framledes att frågan om storleken  på vinstuttaget för de vinstdrivande assistansbolagen kommer diskuteras och debatteras mer. Att Humanas vinstmarginal för 2021 var på 6,8 %. Är det rimligt eller bör vi sätta ett vinsttak i rimlighetens namn eller ska staten överta ansvaret för assistansen vilket nu utreds.

Både jag och Humana får nog framledes se tiden an och inväntas kommande domar och överklagande. Humana väl rustade med ”landets största juristkår” – 22 jurister.

Anders Samuelson

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan