Annons

Annons

Annons

Norrtälje

Debatt
Varför ligger alla skolor med högstadium i stadskärnan?

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Eftersom kommunfullmäktiges policy för grundskolans expansion i vår kommun huvudsakligen bygger på att knyta till sig friskolor innan man över huvud taget bygger en kommunal skola, kan nog föräldrar, elever och skolpersonal inte heller räkna med att de slitna skolorna i egenregin får upprustning och anpassning efter dagens krav inom de närmaste åren.

Bild: Lina Sköld

Annons

Två nya skolor står snart färdiga i Norrtälje stad. Fräscha lokaler, vackra och ändamålsenliga för 2000-talets krav på arbetsmiljö och pedagogik. Tillsammans med Freinetskolan i renoverade tingshuset, erbjuder Fameras skola för IES och Montessoriskolan på Gustavslund sammanlagt närmare 900 nya elevplatser i tätorten. Till tröst för alla elever och skolpersonal på Roslagsskolan, Frötunaskolan och Norrgärdesskolan som idag tvingas ta emot 300 elever mer än skolorna är avsedda för. Tre kommunala skolor uppförda på 50- och 60-talet efter dåtidens krav på arbetsmiljö, lokaler och klasstorlekar.

Ser vi oss runt i resten av kommunen så hittar vi ett stort antal skolor, stora som små, som uppfördes under 1900-talets första hälft efter dåtidens krav på arbetsmiljö och pedagogik. Eller som Skolinspektionen skrev i sin tillsynsrapport från 2021: bristen på likvärdiga skolor är orimligt stor i Norrtälje kommun, och som kommunfullmäktige 2022 konstaterade:

Annons

Annons

ett flertal kommunala skolor är illa underhållna, trånga och erbjuder en undermålig arbetsmiljö för elever och skolpersonal.

Undrar någon på varför trängsel och dålig arbetsmiljö skapar otrivsel och oro bland alla berörda; eleverna, deras föräldrar och personalen, exempelvis som på Roslagsskolan.

Vad sägs om en fullständig grundskola från förskoleklass till och med årskurs 9 i Björnö?

Samtidigt har de kommunala skolorna ett överskott på närmare 750 elevplatser i övriga kommundelar. Eftersom kommunfullmäktiges policy för grundskolans expansion i vår kommun huvudsakligen bygger på att knyta till sig friskolor innan man över huvud taget bygger en kommunal skola, kan nog föräldrar, elever och skolpersonal inte heller räkna med att de slitna skolorna i egenregin får upprustning och anpassning efter dagens krav inom de närmaste åren. Det är med andra ord dukat bord för friskolorna och deras ekonomi framöver och vi kan befara att den kommunala grundskoleorganisationen sakta tynar bort. Åtminstone förlorar sin attraktionsförmåga för föräldrar och elever.

Vad sägs om en fullständig grundskola från förskoleklass till och med årskurs 9 i Björnö? I kommunal regi, och öppen för elever från Görla, Björnö och Rådmansö? Den skolan fanns på ritning redan 1997 på barn- och skolförvaltningen. Vårt parti lyfte förslaget om en fullständig grundskola F-9 år 2019 och möttes av en samlad kommunledning, som istället ville ha en F-6-skola. Varför måste alla skolor med högstadium ligga i stadskärnan?

Annons

Annons

Avslutningsvis en fråga som undertecknad ställde till fullmäktiges ledamöter under våren 2022: Tänker kommunledningen använda delar av budgetöverskottet från 2021, på mer än 300 miljoner kronor, för att satsa på upprustning av de eftersatta kommunala skolorna? För elevernas och personalens arbetsmiljös räkning. Och för ökad likvärdighet mellan skolor.

Håkan Stolt, ordförande Roslagens oberoende parti

Johan Österberg, vice ordförande Roslagens oberoende parti

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan