Annons

Annons

Annons

Norrtälje

Debatt
Viktigt med förstahandsintryck från vardagen i skolan

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Vad gäller de incidenter som inträffat under perioden jag tjänstgjort vid skolan  och  vilka rapporterats stort i tidningen har jag i inget fall varit vittne.

Bild: Lina Sköld

Annons

I början av februari fick jag en förfrågan från Roslagsskolan om jag om några  dagar kunde hoppa in som vikarie för en lärare som skadat sig i en olycka och blivit sjukskriven i ett antal veckor mitt svar var givet. Att få vara med och utbilda unga människor är en mycket meningsfull verksamhet och något av det finaste  man kan göra i samhällets tjänst. Uppdraget att tjänstgöra  som lärarvikarie för en klass sjuor i matematik och en klass åtta i NO bedömde jag med min yrkeserfarenhet och utbildning vara en rimlig uppgift.

Det blev sammanlagt fyra veckors tjänstgöring och klasserna är nu åter i ordinarie lärares legitimerade hägn.

Väl medveten om att mina intryck och erfarenheter från denna tjänstgöring vid två av skolans klasser inte ger ger någon heltäckande bild av läget vid skolan väljer jag ändock att här dela med mig några av dem.

Annons

Annons

Roslagsskolan är en stor skola med imponerande lokaler bygd på en av stadens finaste tomter.

Roslagsskolan har 600 tonåringar som elever. Alla dessa äter varje skoldag lunch vilket alla som har erfarenhet av tonåringar inser är en stor utmaning. Jag har förvånats över hur  lugnt och städat det har  varit i skolans matsal.  Jag har imponerats av att  många av skolans personalkategorier medverkar i att på ett lugnt och organiserat sätt slussa de 600 eleverna in i matsalen. Skolmaten som har  serverats har jag dessutom funnit vara både varierad och god.

Mycket av utbildningen kände jag igen från min egen högstadietid för femtio år sedan. Jag gladdes  dock av hur väl lärare och elever nyttjade nya elektroniska hjälpmedel till att förbättra utbildningen.

En slutsats jag redan  dragit är att vi politiker som trots allt sitter på läktaren ska vara återhållsamma med kommentarer av “besserwisser-karaktär” där vi lägger skulden på skolan och dess personal.

Vad gäller de incidenter som inträffat under perioden jag tjänstgjort vid skolan  och  vilka rapporterats stort i tidningen har jag i inget fall varit vittne. Här är det viktigt att beakta att skolans personal på grund av sekretess ofta är förhindrade att ge den fulla bakgrunden.

Annons

Lärarnas uppföljning av eleverna och kontakterna med föräldrarna uppfattar jag som både mycket kvalificerad och omfattande.

Drygt halvvägs  in i min tjänstgöringsperiod blev jag informerad om att jag blivit invald i kommunens barn- och skolnämnd. Detta gav min tjänstgöring en ytterligare dimension då mina intryck direkt kan komma till användning i mitt arbete i nämnden.

Annons

En slutsats jag redan  dragit är att vi politiker som trots allt sitter på läktaren ska vara återhållsamma med kommentarer av “besserwisser-karaktär” där vi lägger skulden på skolan och dess personal.

Jag har givetvis som kommande utifrån också sett utvecklingsmöjligheter och dem avser  jag nu efter slutfört tjänstgöringspass dela till  rektor och lärarlaget jag tillhört.  Möjligen återkommer jag även i min kommande roll som skolpolitiker med någon artikel som inspirerats av min vikarietjänstgöring.

Givetvis har eleverna likt vi gjorde då jag var högstadieelev  testat sin vikarie. Emellanåt har också någon elev likt jag själv gjorde som elev  låtit tankarna lämna ämnet och ritat gubbar  i anteckningsblocket.

Sammantaget är dock mitt intryck av Roslagsskolan gott och man bedriver vad jag kan bedöma en på många plan bra verksamhet.

Slutligen har jag en uppmaning till dig som tycker att allt dåligt du ser i samhället beror på skolan och dess lärare. Om du har kvalifikationerna anmäl dig till vikariepoolen och om tjänstgöring erbjuds hoppa in och ge ett gott exempel på hur arbetet kan utföras.

Göran Pettersson, Lärarvikarie i beredskap och tillträdande skolpolitiker (M)

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan