Annons

Annons

Annons

Norrtälje

Debatt
Norrtälje ligger sist i Sverige på bredbandslistan

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Enligt Post- och telestyrelsens statistik från 2021, som är den senaste publicerade statistiken, är Norrtälje den kommun med flest fastigheter som består av minst en fastboende som saknar bredband i hela Sverige, skriver debattören

Bild: John Fagerström

Annons

Landsbygdsutveckling är en prioriterad fråga för den politiska ledningen för att skapa en livskraftig landsbygd och skärgård, kan man läsa på kommunens hemsida.

Jag mailat de styrande kommunalråden och inte fått någon respons från de tre största partierna i den styrande koalitionen angående bristen på bredbandsutbyggnaden i Norrtälje kommun.

Enligt Post- och telestyrelsens statistik från 2021, som är den senaste publicerade statistiken, är Norrtälje den kommun med flest fastigheter som består av minst en fastboende som saknar bredband i hela Sverige. Näst sämsta kommun har 50 procent färre antal fastigheter än Norrtälje kommun.

Till detta kommer även alla hus där det inte bor någon fastboende.  

Annons

Här kommer lite urklipp av kommunens planer angående bredbandsutbyggnaden. I ”Norrtäljeavtalet” finns det flera punkter om bredbandsutbyggnaden:

Annons

• Utbyggnaden av bredband ska snabbas på

• Fortsatt satsning på bredbandstöd för utbyggnad av bredband på landsbygden I ”landsbygden i fokus” – i det politiska styrets nya budget:

• Bredbandsutveckling är centralt för en livskraftig landsbygd och i skärgården, inte minst kopplat till näringslivet. Under 2023 vill det nya styret förstärka satsningen för att påskynda bredbandsutbyggnaden i kommunen I ”mål och budget” 2023-2025 för Norrtälje kommun:

• Norrtälje kommun ska vara Sveriges populäraste skärgårds- och landsbygdskommun – med god tillgång till mötesplatser, affärer, skolor, arbetsplatser och kommunikationer samt annan samhällsservice.

• Under 2023 görs därför ytterligare en förstärkt satsning för att påskynda bredbandsutbyggnaden i kommunen, genom nära samverkan med Norrtälje Energi AB.

• Aktivt verka för att förbättra transportinfrastrukturen och påskynda bredbandsutbyggnaden i kommunen.

• Uppdatera kommunens bredbandsstrategi för att möjliggöra en snabbare utbyggnad av bredbandet.

Mina frågor är:

1. Hur kommer ni att påskynda denna utbyggnad enligt era mål ovan?

2. Hur ser tidsplanen ut för kommunen av kartläggningen för stödområdena som har fått avslag och vad gör kommunen med dessa områden? (Vår leverantör av utbyggnaden tror jag har fått fyra avslag för bredbandstöd. All info om avslag på stödpengar är sekretessbelagda.)

Annons

Annons

3. Hur kommer ni att inom 700 dagar till 2025 uppfylla ert mål i er bredbandspolicy om att 2025 nå fördelningen 98% 1gbit/s, 1,9% 100mbit/s och 0,1% 30mbit/s?

Mina föräldrar som bor utanför Rånäs har fortfarande ett luftburet nät med 5mbit/s som hackar lite då och då, speciellt på helgerna. Småföretag på landsbygden är en prioriterade fråga för er i kommunfullmäktige. Inom familjen har vi ett säsongsföretag med stor utvecklingspotential, men vi behöver modern kommunikation så som ett snabbt bredband.

Ett snabbt bredband behövs också för att locka familjer med tonåringar till vår landsbygd, med en hastighet som är i linje med bredbandspolicyn. 

Avslutar med ett citat från kultur- och fritidsnämnden:

”En levande landsbygd är grunden för att staden ska leva och tvärtom. Det är viktigt att ett landsbygdsperspektiv genomsyrar nämndens beslutsfattande, inte bara i teori - utan även i praktik”

Men vad gör kommunens politiker i praktiken för att motverka sista platsen bland alla Sveriges kommuner?

Christoffer Johansson

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan