Annons

Annons

Annons

Bidragen till Folkets hus och IOGT

Debatt
Styret: Sossarna gynnar bara sin egen partilokal

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Den naturliga frågeställningen blir därför om det ha en koppling till att det vajar en socialdemokratisk flagga utanför Folkets Hus i Norrtälje, eftersom partiet har sin partilokal i byggnaden?

Bild: Tobias Bernander

Annons

Johannes Salo och Lenneke Sundblom från Socialdemokraterna skrev en debattartikel den 28 februari om att styrets värdegrund inte vilar på “allas lika värde” med hänsyn till att vi skar ner anläggningsbidraget till Folkets Hus och IOGT/NTO i Norrtälje stad, för att istället satsa på bygdegårdar. De hävdar dessutom att vår politik skapar splittringar mellan landsbygd och stad, att det leder till misstro mellan föreningar och människor.

Som bakgrund kan nämnas att anläggningsstöd för samlingslokalhållande föreningar ska enligt Norrtäljes kommuns bidragsregler, som Socialdemokraterna står bakom, ges till föreningar som har: “egen eller arrenderad anläggning där grundersättning ges för anläggningens driftkostnader samt för utveckling av sin verksamhet i form av investering”.

Annons

Annons

Det betyder att nämndens roll i sammanhanget är att underlätta för kontinuerlig renovering och reparation, så vi inte hamnar i ett läge där fastigheten måste rivas för att underhållningsskulden blivit för stor. Anläggningsstöd ges inte till byggnader för att det ska spenderas till verksamheter eller aktiviteter. Då ska man istället söka ett annat typ stöd, nämligen verksamhets- och aktivitetsbidrag.

Eller beror upprördheten på att det i styrelsen för Folkets Hus i Norrtälje så är den absoluta majoriteten partiaktiva socialdemokrater?

Socialdemokraterna föreslog att Folkets Hus i Norrtälje skulle få 210 000:- i anläggningsstöd för 2023. För att sätta den summan i kontext så var deras förslag att de tolv samlingslokalhållande föreningarna i Bergby, Björkö-Arholma, Edsbro, Estuna, Nyby, Refsnäs, Singö, Sätra, Sättraby, Väddö, Vätö och Yxlan/Blidö tillsammans skulle dela på totalt 213 000:- i anläggningsstöd. Det sätter väl perspektiv på sakfrågan?

Enligt socialdemokratin är det dessutom den enda beräkningsmodellen som tillvaratar “allas lika värde”. Att istället ändra proportionerna och halvera Folkets Hus bidrag till 105 000:- och höja anslagen för de tolv nämnda landsbygdslokalerna till totalt 333 000:- är enligt Socialdemokraterna Norrtälje “en orättvis princip” som “ställer föreningar mot varandra”.

Annons

Det är allvarliga anklagelser som man får ta med en nypa salt. Den naturliga frågeställningen blir därför om det ha en koppling till att det vajar en socialdemokratisk flagga utanför Folkets Hus i Norrtälje, eftersom partiet har sin partilokal i byggnaden? Eller beror upprördheten på att det i styrelsen för Folkets Hus i Norrtälje så är den absoluta majoriteten partiaktiva socialdemokrater? Oavsett vad så är det utifrån det ljuset man kan läsa deras debattartikel.

Annons

För vi är stolta att vi tog ett historiskt beslut om att satsa på landsbygden, som mer går i linje med att främja “allas lika värde” än bara lägga pengar på stadens lokaler. Det kommer på sikt leda till en mer sammanhållen kommun med fungerande samlingslokalhållande anläggningar överallt - inte bara i Norrtälje tätort!

Nicklas Salmin (L), Ordförande i kultur- och fritidsnämnden

Dennis Ekström (SD), vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden

Eva Roxell (M), ledamot i kultur- och fritidsnämnden

Bengt Carlström (KD), ledamot i kultur- och fritidsnämnden

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan