Annons

Annons

Annons

Norrtälje

Insändare
Svensklärare på IES: Flerspråkiga skolor hotar inte svenskan

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Malin Riise, svensklärare och ämnesansvarig för svenska inom Internationella Engelska Skolan

Bild: Privat

Annons

Språkförsvaret påstår sig värna det svenska språkets ställning, en angelägen uppgift i en tid då ungas ordförråd och läsförståelse minskar. Därför är det synd att de slösar sin energi på något som inte är ett problem i sammanhanget, tvåspråkiga skolor som Internationella Engelska Skolan. Vi menar allvar med tvåspråkigheten: undervisningen på engelska får inte ske på svenskans bekostnad. Att IES inte nedprioriterar svenskan framgår av våra elevers resultat, till exempel på de nationella proven, där IES elever i regel presterar bättre än genomsnittet. Detta trots att IES har en högre andel elever med utländsk bakgrund.

Annons

Jag har arbetat som svensklärare för IES i 13 år och är numera ämnesansvarig för svenska inom hela IES. Språkförsvarets grundlösa påståenden att IES skulle bryta mot språklagen genom att ha en del av undervisningen på engelska är med förlov sagt absurda. Att vi tycker att engelska är viktigt betyder inte att vi nedprioriterar svenskan. Hos oss sker högst hälften av undervisningen på engelska av kunniga lärare från andra delar av världen, medan resten sker på svenska av svenskspråkiga lärare. Flerspråkighet är en tillgång, inte en belastning. Att våra elever blir duktiga i engelska betyder inte att de blir sämre i svenska.

Annons

Vi har mobilförbud under skoldagen, eftersom vi vet att för mycket skärmtid är en av huvudorsakerna till koncentrationssvårigheter och minskat läsande bland unga i dag.

För mig som svensklärare och för hela IES är svenskämnet högt prioriterat, och vi arbetar med läsfrämjande insatser. Vi har bemannade skolbibliotek i alla våra skolor, med ett stort utbud av böcker på både svenska och engelska. Vi har mobilförbud under skoldagen, eftersom vi vet att för mycket skärmtid är en av huvudorsakerna till koncentrationssvårigheter och minskat läsande bland unga i dag. Av samma anledning lägger vi stor vikt vid en lugn och trygg skolmiljö, där våra elever ska få studiero och möjlighet att fördjupa sina kunskaper och ägna sig åt läsning.

Det finns mycket som pockar på ungas uppmärksamhet idag och hoten mot språkutvecklingen är många, men tvåspråkiga skolor som IES är inte ett sådant hot. Tvärtom borde vi kunna hitta vägar att samarbeta för att stärka svenskans ställning och hjälpa unga, oavsett bakgrund, att bygga sitt ordförråd och öka sin läsförståelse. Om språkförsvaret inte låter sig övertygas av våra elevers fina studieresultat i svenska är de välkomna att besöka mig på vår skola i Borås, för att bilda sig en egen uppfattning om hur svenskundervisningen går till på våra tvåspråkiga skolor inom IES.

Malin Riise, svensklärare och ämnesansvarig för svenska inom Internationella Engelska Skolan

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan