Annons

Annons

Annons

Bidragen till Folkets hus och IOGT

Insändare
Styret: Vi uppskattar PRO

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Replik på PRO Norrtälje: Styret måste sluta hata pensionärsföreningar

Vi vill också poängtera att PRO:s verksamhetsbidrag är en helt annan sak än bidrag till en specifik byggnad, och föreningsbidraget till PRO minskar inte alls, skriver kommunalråden.

Bild: Tobias Bernander

Kära Alf Sandqvist och alla ni engagerade pensionärer och föreningsmedlemmar i Norrtälje,

Vi vill börja med att tacka er för det fantastiska arbete ni gör för många äldre i kommunen. Ni är en ovärderlig resurs och vi förstår fullständigt hur viktiga ni är för att våra äldre medborgare ska få den sociala samvaro de behöver. Vi prioriterar äldre och vi är övertygade om att föreningslivet spelar en avgörande roll i att ge många en meningsfull tillvaro.

Annons

Annons

När det gäller Kommunala pensionärsrådet (KPR)  är vi inte emot det på något sätt. Tvärtom ser vi värdet i att ha en plattform där ni som pensionärer kan ge era synpunkter och bidra med er erfarenhet, varför rådet kommer startas upp inom kort.

Vi är medvetna om att det har funnits oro från Pensionärernas riksförbund (PRO) kring anläggningsbidraget till Folkets Hus. Folkets hus i Norrtälje får dock fortsatt väldigt mycket pengar. Mer än många andra föreningar.

Flera stora hyresgäster huserar i Folkets hus i Norrtälje utöver PRO, bland andra ABF, Socialdemokraterna och Hyresgästföreningen, och vi utgår ifrån att Folkets hus hanterar finansieringen på ett bra sätt gentemot både sina regelbundna och tillfälliga hyresgäster.

De många samlingslokalhållande föreningarna runt om i kommunen bidrar alla till mötesplatser och evenemang över generationsgränserna. De samlingslokalhållande föreningarna på landsbygden har länge fått stå tillbaka när det kommer till fördelningen av bidrag. Vi hoppas att ni kan förstå vårt helikopterperspektiv på det hela och att vi tillsammans kan hitta lösningar som fungerar för alla och kommer så många som möjligt till gagn. Vi vill också poängtera att PRO:s verksamhetsbidrag är en helt annan sak än bidrag till en specifik byggnad, och föreningsbidraget till PRO minskar inte alls. 

Annons

Man har givetvis rätt att vara missnöjd med vilket politiskt beslut som helst, men att tillskriva styret en rad åsikter vi inte har är onödigt. Det styret (inklusive SD) har gjort är att, som beskrivits ovan, fördela anläggningsbidraget så det blir mer rättvist fördelat sett till hela kommunen. Med starka demokratiska argument i ryggen gick vi till val på att bättre fördela det samlingslokalhållande bidraget till fler av de mindre aktörerna i kommunen, och vi anser det vara sunt förnuft och rättvisa för samtliga.

Annons

Bland annat Folkets hus i Herräng för ökade bidrag.

Bild: Margaretha Levin Blekastad

Samtidigt går Folkets hus-föreningarna knappast lottlösa. Av de totala anslagen på drygt 1,8 miljoner kronor går lejonparten, omkring 1,2 miljoner kronor till Folkets hus-föreningarna. Dessutom höjs bidraget till tre av fyra Folkets hus-föreningar, nämligen de i Hallstavik, Herräng och Vätö. 

Flera stora hyresgäster huserar i Folkets hus i Norrtälje utöver PRO, bland andra ABF, Socialdemokraterna och Hyresgästföreningen, och vi utgår ifrån att Folkets hus hanterar finansieringen på ett bra sätt gentemot både sina regelbundna och tillfälliga hyresgäster. Utbudet och möjligheterna till ökade intäkter för en samlingslokalhållande förening i Norrtälje är som sagt mycket större än för dem på landsbygden. 

Annons

Slutligen vill vi betona att vi uppskattar PRO:s engagemang och er insats för Norrtäljes äldre. Vi vill fortsätta att samarbeta med er för att ge kommunens äldre medborgare en trygg och meningsfull tillvaro, och vi är öppna för dialog och samarbete. Vi prioriterar äldre och vi ser föreningslivet som en viktig del av den prioriteringen.

Bino Drummond (M), kommunstyrelsens ordförande 

Andrea Kronvall (SD), kommunalråd 

Robert Beronius (L), kommunalråd

Thomas Imeryd (KD), kommunalråd

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan