Annons

Annons

Annons

Norrtälje

Debatt
Humana misskrediterar assistansen

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Folk (framför allt politiker) måste kunna ha två rätt motstridiga tankar i huvudet gällande vår omsorgsvälfärd, skriver debattören.

Bild: Caisa Rasmussen/TT

Annons

Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) beslöt 31.21 att återkalla Humana Assistans tillstånd att bedriva assistans. Ett besked som chockade många framför allt då Humana Assistans är marknadens största privata aktör inom personlig assistans med 2 100 brukare och 11 000 assistenter. Ivos beslut innebar att Humana senast 10.1 måste avveckla verksamheten eller omgående begära inhibering vilket Humana gjorde omgående.

De brister Ivo pekade på var

1. Återkommande brister avseende anmälningsskyldighet och förvaltning av allmänna medel.

2. Bristande förmåga att efterfölja tidigare beslut från Ivo att utveckla och säkra verksamhetens kvalitet.

3. Brister i seriositet  och arbetsgivaransvar gällande utländsk arbetskraft.

Annons

Grava anklagelser varav en del ärenden inte vunnit laga kraft, men Ivo verkar uppfatta att man har rejäl bevisning att luta sig emot och de fall man i pressen tagit upp gäller självklara saker som att assistenten på arbetstid skall befinns sig hos brukaren, att fastighetsförvaltning inte ingår i assistansen  och att brukaren ska ha assistansbehov i paritet med sin funktionsnedsättning.

Annons

I potten med återkravsärenden ligger 26 fall där det enligt Ivos utredning har betalas ut för höga assistansersättningar  bland annat beroende på att det ej rapporteras in om förändrade villkor i assistansen där behovet inte varit så många timmar, eller inte ens funnits behov eller att assistenterna arbetat med sådant som inte ingår i assistansen. Av dessa krav riktas 22 mot Humana och återstående mot assistansberättigade och en god man. Kraven omfattar 100 miljoner.

På detta har Humana svarat att bristerna är ”ursäktliga” och att de bara uppgår till tre promille av Humanas omsättning under tidsperioden.

Humana fick inhibering omgående vilket inneburit  att verksamheten fortsätter som vanligt fram till dom fallit men att försäkringskassan  betalar ut som praxis när inhibering föreligger assistansersättningen direkt  till de assistansberättigade brukarna hos Humana

Detta innebär att  att brukarna får fyra möjligheter till fortsatt assistans

1. Fortsätta hos Humana som tidigare

2. Köra assistansen i egen regi

3. Välja annan utförare och eventuellt då ta med assistenter till den nya utföraren

4. Välja kommunen som utförare som egentligen har det yttersta ansvaret

Annons

Humana har putsat på sitt varumärke. De bjuder på pressträff , föreläsning om det inträffade byter ut fyra personer i styrelsen och  föreslår ingen aktieutdelning  för 2022.

Att aktien skulle störtdyka inledningsvis mer än 50 procent  inledningsvis förvånar icke  och sån händelse ingår väl i att ha aktier om man dessutom kallar sig riskkapitalist så intar väl risken en central plats i  konceptet.

Annons

Gentemot den lokala pressen i Norrtälje tidning  har Humana intagit en närmast mållgansk inställning. Man gav inte ut de uppgifter som efterfrågades då man förstod  att man framledes kommer att få konkurrens om brukarna.

Att Humana gärna pratar om sin storlek gör mig oroad  då storlek och fortsatt växande bland annat genom uppköp av mindre oftast välfungerande företag leder till stordrift där det blir sammanslagning av boende, arbete och fritids. I förlängningen leder det till rationaliseringar och mindre möjlighet att utgå från brukarens individuella önskningar och att kunna fullt ut äga sin assistans.

Det finns många förlorare i detta; Humana, Försäkringskassan, enskilda brukare, aktieägare, skattebetalare men framför allt vi som uppskattar och känner trygghet med LSS-reformen och som tar mycket illa vid oss när en sån här händelse ”skitar ner reformen”.

Avslutningsvis: Folk (framför allt politiker) måste kunna ha två rätt motstridiga tankar i huvudet gällande vår omsorgsvälfärd

1. Det finns folk som missbrukar förtroendet med LSS reformen från åtalbart slarv till grov kriminalitet

2. LSS reformen är en ypperlig reform som vi ska vara stolta över och som gett oss välbehövlig "cred" utomlands och som vi måste försvara och stå upp för.

Anders Samuelson

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan