Annons

Annons

Annons

Norrtälje

Debatt
Tydlig satsning på landsbygden i kultur- och fritidsnämnden

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Norrtälje kommun ska bli Sveriges populäraste skärgårds- och landsbygdskommun till år 2030, skriver representanter för styret.

Annons

En levande landsbygd är grunden för att staden ska leva och tvärtom. Det är viktigt att ett landsbygdsperspektiv genomsyrar nämndens beslutsfattande, inte bara i teori - utan även i praktik. Därför är det symboliskt viktigt att den första politiska prioriteringen som kommunstyret i kultur- och fritidsnämnden gör handlar om en tydlig satsning på landsbygden.

Annons

Norrtälje kommun ska bli Sveriges populäraste skärgårds- och landsbygdskommun till år 2030. För att kunna bli det krävs det att vi blir en mer sammanhållen och attraktiv kommun där människor vill och kan bosätta sig. För det krävs satsningar på landsbygden, där den majoriteten av våra invånare bor. Därför är det glädjande att vi i kommunstyret nu beslutat om några viktiga frågor som gagnar våra landsbygdsinvånare.

Därutöver höjer vi anslagen för 15 hembygdsföreningar.

Annons

Till att börja med höjer vi anslagen till 19 bygdegårds- och samlingslokalhållande föreningar. Vissa till och med dubblerar sina bidrag, men de flesta får en 50%-ig höjning. Dessa samlingsplatser utgör navet för mycket av den aktivitet som sker på landsbygden. På många ställen finns det inga andra offentliga byggnader än just en bygdegård, vilket kan vara den enda mötesplatsen där man kan mötas över generationsgränserna och ha aktiviteter, kurser, träffar eller bokcirklar. Så att satsa på dessa lokaler är att satsa på landsbygden.

Därutöver höjer vi anslagen för 15 hembygdsföreningar. Från att få en kostnadstäckning på 30% höjer vi nu det till 50%. Våra hembygdsföreningar värnar och vårdar hembygdens miljö och dess kulturarv och för det vidare till kommande generationer. Allt för att öka kunskapen om bygden, dess natur och kultur i syfte att förstå ett skeende som spänner över dåtid, nutid och framtid. Det är viktigt för vår identitet och därför är just kulturarvet en prioriterad fråga för kommunstyret.

Annons

En satsning som kultur- och fritidsnämnden under många år har gjort för landsbygden är att stötta föreningsdrivna idrottsanläggningar. I år utbetalar vi totalt 6,3 miljoner kronor i driftbidrag och 1,3 miljoner kronor i investeringar till anläggningar. Det är ett landsbygdsstöd som många inte tänker på.

Nicklas Salmin (L), Ordförande i kultur- och fritidsnämnden

Dennis Ekström (SD), vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden

Eva Roxell (M), ledamot i kultur- och fritidsnämnden

Bengt Carlström (KD), ledamot i kultur- och fritidsnämnden

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan