Annons

Annons

Annons

Norrtälje

Debatt
Replik: Vindkraft är ingen lösning på energiproblem

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Vindkraft kan inte med bästa vilja i världen betraktas som miljövänlig om man betänker de arealer som tas i bruk för byggande av verken, vägar och kabelschakter/kraftledningar tillsammans med störningar för människor genom infraljud, fågel- och insektsslakt, förbrukning av jordartsmetaller och mikroplaster, enligt insändarskribenten.

Bild: Stig-Göran Nilsson

Annons

MP Norrtälje, slår ytterligare ett slag för vindkraft i motsats till min tidigare replik i ämnet. De tycker att all elkraftproduktion är av godo, varför ingen produktionsteknik borde prioriteras framför andra. Det kan jag i princip hålla med om i tider då vår kraftexport tidvis ger energibrist och hög energikostnad i Sverige.

Annons

Annons

Problemet med vindkraft är dock, som alla nu torde vara medvetna om, den intermittenta produktionen, beroende av hur mycket det blåser. Den går alltså inte att planera, till skillnad från övrig kraftproduktion, utan kräver stöd från baskraft, i form av kärn-, vatten- och fossilkraft både för att skapa frekvensstabilitet och transmissionssäkerhet. Vi kan alltså inte förlita oss enbart på vindkraft.

Vindkraften, utspridd över stora arealer kräver en massiv utbyggnad av nätet, till en kostnad i samma storleksordning som själva kraftverken. Denna kostnad har tills nu direkt belastat elabonnenterna. Vår nya regering har stoppat detta, åtminstone vad gäller planerad havsbaserad vindkraft; oklart vad gäller den landbaserade.

Vindkraft kan inte med bästa vilja i världen betraktas som miljövänlig om man betänker de arealer som tas i bruk för byggande av verken, vägar och kabelschakter/kraftledningar tillsammans med störningar för människor genom infraljud, fågel- och insektsslakt, förbrukning av jordartsmetaller och mikroplaster.

Skribenterna påpekar vikten av att lagra energi bättre än nu. Tyvärr finns idag inget ekonomiskt vettigt sätt att göra detta. Vi får se om utvecklingen gör det möjligt i framtiden.

Slutklämmen att vinden är gratis och inte ger några utsläpp stämmer förvisso, men själva kraftverken och byggandet ger desto mer. Enligt Vattenfall står vindkraften för cirka tre gånger så stora koldioxidutsläpp som kärnkraft, räknat på producerad kWh.

Annons

Annons

Citat från prof. em. Per Fahlén: ”Vindkraft använder tio gånger mer icke förnybara resurser jämfört med kärnkraft, och den ger under sin livscykel endast fyra gånger mer el än vad som går åt för dess tillverkning. Kärnkraft ger hela 75 gånger mer.”

Björn Holmström

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan