Annons

Annons

Annons

Norrtälje

Debatt
Styret: Kampen mot droger måste tas

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Vi anser att vi har en skyldighet att kunna erbjuda en drogfri skola och ser därför frivilliga drogtester i skolan som en av flera insatser för att åstadkomma detta, skriver styret. Foto: Helena Landstedt / TT

Bild: Helena Landstedt/TT

Annons

En ledstjärna för det nya styret är att problem ska erkännas för att de rätta åtgärderna ska sättas in i tid. När det kommer till droganvändningen bland unga i kommunen har den glädjande nog minskat och är lägst i Stockholms län. Vi är givetvis stolta över att ha kommit så här långt, men för att uppnå vår vision där vi ska bli Sveriges tryggaste kommun till år 2030 behöver mer göras. För även om droganvändningen i vår kommun är relativt låg, är det fortfarande alldeles för många som testat narkotika (12% av gymnasieeleverna i årskurs 2 enligt senaste Stockholmsenkäten som genomförs varannat år).

Vi anser att vi har en skyldighet att kunna erbjuda en drogfri skola och ser därför frivilliga drogtester i skolan som en av flera insatser för att åstadkomma detta. Anledningarna är flera: Det kan underlätta för ungdomar att säga nej till droger när alla vet att skolan testar. Det är en trygghet för föräldrar som bor eller vill flytta till kommunen att den aktivt arbetar med frågan. Tryggheten ökar för eleverna när man löpande arbetar med att de ska slippa inslag av drogpåverkade människor eller i värsta fall droghandel på skolan. Signalvärdet är också viktigt och bör inte underskattas, här tar vi frågan på allvar.

Annons

Annons

Däremot är drogtester en insats bland flera i en omfattande policy, där även skolfrånvaro oavsett anledning är en viktig del av arbetet för tryggheten.

Klippans kommun var en av de första kommunerna som införde drogtester, och på fem år har användandet gått ned med över fyra procentenheter enligt folkhälsoenkäten som Region Skåne genomfört i Skånes kommuner under 2021. Polisen tror att drogtesterna i skolan är en av anledningarna till förbättringen. Simon Eliasson, gruppchef i lokalpolisområde Klippan uttalade sig bland att till SVT den 21 januari 2022 att han “tror testerna har spelat en jättestor roll”.

Hur införandet ska ske rent praktiskt ska utredas, men tittar man på hur andra kommuner har gjort är testerna frivilliga och sker slumpvis. Eleverna får med sig en lapp hem till sina vårdnadshavare som får ge sitt godkännande till att skolan får ta drogtest på eleven. Testerna inleds med ett individuellt samtal mellan elev och skolsköterska eller kurator. I samtalet ställs frågor till eleven om relationen till alkohol, tobak och droger och de tittar även på elevens närvaro och erbjuder stöd om eleven vill.

Just bättre relationer mellan elevhälsa och elever lyfts fram som en av framgångsfaktorerna för testningen. Eleverna får ett privat samtal med skolsköterskan i samband med drogtestet där det visat sig att många öppnat upp sig kring sina liv, något som även är viktigt i arbetet mot psykisk ohälsa.  Tack vare samtalen har man tidigare lyckats fånga upp elever i behov av hjälp och stöd.

Annons

Enbart drogtester löser självklart inte hela problemet. Däremot är drogtester en insats bland flera i en omfattande policy, där även skolfrånvaro oavsett anledning är en viktig del av arbetet för tryggheten. Skolans viktigaste förebyggande insats är att vara en väl fungerande skola där elever trivs, är trygga och utvecklas och där goda relationer till vuxna är avgörande.

Annons

När förslag om drogtester förs fram kommer ofta kritik från vänster som ett brev på posten. Men i skolor där testning är infört har elever, föräldrar och personal ställt sig positiva till skolans arbete. Värt att nämna är att det finns två gymnasieskolor i Norrtälje kommun som redan tillämpar drogtester, nämligen Skärgårdsgymnasiet och Carl Wahren-gymnasiet.

Vi är övertygade om att detta är rätt väg att gå och ett sätt för vuxenvärlden att visa att den faktiskt bryr sig. Vi bryr oss om våra barn och ungdomar.

Robert Beronius (L), ordförande barn- och skolnämnden

Jacob Heitmann (SD), 1:e vice ordförande barn- och skolnämnden

Thomas Imeryd (KD), ordförande utbildningsnämnden

Lotta Lindblad Söderman (M), 1:e vice ordförande utbildningsnämnden

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan