Annons

Annons

Annons

Norrtälje söder om ån

Debatt
V: Nu kraftsamlar vi för sjukhusen

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

För Vänsterpartiet är det oacceptabelt att utsätta sjukhusen för fler besparingar och nedskärningar.

Bild: Lina Sköld

Annons

Fem av sex akutsjukhus i Stockholm, däribland Norrtälje sjukhus, var försatta i stabsläge inför trettonhelgen som brukar beskrivas som årets tuffaste period för vården. Covid, RS och influensa har under vintern nått toppnivåer och i mellandagarna var det 50 patienter som inte fick den vård de behövde på Danderyds akutmottagning.

Det vilar ett stort ansvar på det nya mittenstyret i Region Stockholm att ge sjukvården betydligt bättre förutsättningar än vad tidigare 16 år av moderatstyre har gjort. Det tidigare styret har under lång tid underfinansierat vården och lagt större effektiviseringskrav än vad budgeten tagit höjd för. I stället för att ge vårdpersonalen bättre arbetsvillkor har det förekommit varsel och personalflykt. Antalet administrativa bördor har vuxit för varje år fast sjukhusen förgäves har flaggat för att de behöver mindre detaljstyrning, mindre administration och mer tid för sina patienter.

Annons

Annons

För Vänsterpartiet är det oacceptabelt att utsätta sjukhusen för fler besparingar och nedskärningar.

Norrtäljemodellen sjösattes dels för att rädda akutmottagningen på Norrtälje sjukhus, dels för att åstadkomma ett vårdutbud som är anpassat efter Norrtälje kommuns invånare, som i högre utsträckning bygger på samarbete och utsuddade gränser mellan regionen och kommunens ansvarsområden om invånarna när det kommer till vård och omsorg.

Modellen har varit framgångsrik inom flera områden, men den kan också vara del i att Norrtälje sjukhus har den lägsta ersättningen i hela landet. Trots detta gör man ett mycket bra arbete och är ett populärt sjukhus att arbeta på eller utbilda sig vid, mycket på grund av storleken och arbetssätten.

Vänsterpartiet har i förhandlingarna med det nya styret i Region Stockholm, bestående av S, MP och C, drivit fram att årets uppräkning till sjukhusen höjs från svältnivån på 1,5 procent till 4 procent. Det innebär en rejäl resursförstärkning, men det är inte nog. I de nya avtal som ska tas fram för sjukhusen måste mängder av de meningslösa administrativa bördor som idag finns städas bort för att på så vis frigöra resurser till det viktigaste: vårdplatser och vårdpersonal.

Även Kommunalförbundet för sjukvård och omsorg i Norrtälje som sluter avtal med Norrtälje sjukhus har fått en större uppräkning på 5,5 procent i stället för 2,5 procent. Denna uppräkning ska dock täcka även primärvård, höga läkemedelskostnader och mycket annat. Det är viktigt att nu bevaka att även Norrtälje sjukhus får höjda ersättningar och att tidigare underskott skrivs av för att sjukhuset ska kunna bedriva verksamhet med goda och likvärdiga förutsättningar framöver.

Annons

Annons

Det nya mittenstyret i Region Stockholm får inte innebära en ny uppsättning partier som genomför ungefär samma politik som tidigare. För Vänsterpartiet är det oacceptabelt att utsätta sjukhusen för fler besparingar och nedskärningar. Vården behöver en ny politisk riktning och sjukhusens resurser måste förstärkas. Stora förändringar behövs, och det är bråttom.

Jonas Lindberg (V), sjukvårdspolitisk talesperson och oppositionsregionråd i Region Stockholm

Catarina Wahlgren (V), gruppledare Region Stockholm, ledamot KSON

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan