Annons

Annons

Annons

Norrtälje

Debatt
Vi i styret satsar på arbetet mot våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bild: Arkivbild

Annons

De senaste decennierna har hedersrelaterat våld och förtryck tyvärr etablerat sig som en del av en framväxande parallell samhällsstruktur i Sverige. Hederskultur är ett begrepp för kulturella mönster som begränsar personers rättigheter och frihet, med hänvisning till familjens ”heder”. Kontrollen sträcker sig från vardagliga former av begränsningar som exempelvis hur en tjej får klä sig, vem hon får umgås med och hur hon får röra sig, till stora livsfrågor som när och med vem hon ska gifta sig. Mörkertalen kring hur många som förtrycks är stora men baserat på enkäter genomförda i Sverige kan man se att så många som var tredje flicka med två utlandsfödda föräldrar kan ha begränsningar i skolan, vara förbjudna att ha pojkvän, måste vara oskulder när de gifter sig och inte får bestämma vem de ska gifta sig med. Pojkar drabbas också och tvingas många gånger till att upprätthålla destruktiva normer.

Annons

Annons

Även i Norrtälje kommun utsätts flickor och pojkar för påtryckningar av familj och släkt, i de värsta (kända) fallen med placeringar på skyddade boenden till följd för de utsatta.

Ytterligare ett allvarligt och omfattande samhällsproblem är Våld i Nära relationer där merparten av de drabbade är kvinnor. Förutom att det medför ett enormt lidande för den som utsätts och dennes närstående är också påverkan på samhället relativt stor. Barn som bevittnar våld i hemmet påverkas givetvis mycket negativt. Det finns flera parametrar som vittnar om att samhället måste ta krafttag för att minska våldet i nära relationer, också på kommunal nivå.

Det bästa sättet att undvika våld är att stävja det innan det utövas, och det behövs tidiga insatser i det förebyggande arbetet om det ska ge de resultat som önskas.

I budgeten för 2023 satsar vi därför bland annat på följande:

Tjänsten kommunstrateg med ansvar för Våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck återinförs. Strategen kommer bland annat att arbeta med att synkronisera arbetet och samverkan mellan förvaltningarna. Kartlägga och följa upp på omfattningen i kommunen, samt även säkra att personal utbildas.

Socialförvaltningen ges i uppdrag att förbättra stödet till personer utsatta för våld i nära relation, med ambition att alltid erbjuda en omedelbar kontakt och underlätta kontaktvägar, information, handläggning etc.

Annons

Behovet av utslussningslägenheter för personer utsatta för våld i nära relation ska utredas i syfte att säkerställa att det finns tillräckligt med platser.

Annons

Riktade informationskampanjer kopplat till våld i nära relation samt hedersrelaterat våld och förtryck ska genomföras.

Lokala tematräffar för nyanlända med ett stärkt fokus på kvinnors och barns rättigheter ska utvecklas.

Trygg i Norrtälje kommun (TiNK) och socialtjänsten arbetar redan idag med frågorna och det befintliga arbetet kommer att fortlöpa. Nu ges dock förutsättningar att växla upp arbetet ytterligare. Välkomna satsningar för att motverka ovälkomna samhällsproblem.

Andrea Kronvall (SD), kommunalråd

Robert Beronius (L), kommunalråd

Bino Drummond (M), kommunstyrelsens ordförande

Thomas Imeryd (KD), kommunalråd

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan