Annons

Annons

Annons

Norrtälje

Debatt
Mest pengar till skolan i styrets budget för 2023

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

I en orolig omvärld präglad av ekonomisk osäkerhet och inflation ges Barn- och skolnämnden full kompensation för prisökningar, löneökningar och volymer, skriver kommunalråden.

Bild: Tobias Bernander.

Annons

Skolan är viktig för att ge våra barn en bra start i livet och utjämna skillnader i vårt samhälle. Kunskap är biljetten till ett liv man styr över själv och ger alla barn en chans att uppnå sin dröm även om starten i livet ser olika ut.

I budgeten för 2023 görs därför den största satsningen på skolan. I en orolig omvärld präglad av ekonomisk osäkerhet och inflation ges Barn- och skolnämnden full kompensation för prisökningar, löneökningar och volymer. Utöver detta sker också flera välkomna särskilda satsningar, såsom:

Ett boklyft på 1 miljon kronor för att möjliggöra fler riktiga skolböcker. Digitala läromedel är otroligt viktigt, men det finns också en anledning till att man talar om böckernas magi och skärmarnas apati. Lärare ska inte behöva arbeta fram undervisningsmaterial som slutar som blöta stenciler i gympapåsar och målet är att varje elev ska kunna känna lyckan att äga en egen skolbok i varje ämne.

Annons

Annons

Vi satsar 1,1 miljoner kronor på att införa avgiftsfri pedagogisk lunch inom grundskolan. Den pedagogiska måltiden är viktig för att skapa en pedagogisk och harmonisk matsituation och är ett bra tillfälle att arbeta med läroplanernas riktlinjer om normer, värden och hälsa. Att sitta vid samma bord och äta den mat som serveras bidrar till också att skapa en god gruppkänsla och är en naturlig övning i samarbete.

Vi satsar 8,2 miljoner kronor på att stärka elevhälsan. Pengarna ska bland annat gå till att anställa fler skolläkare och till att införa ett uppsökande samverkansteam som ska arbeta med att få tillbaka elever med hög frånvaro till skolan. 1,8 miljoner kronor satsas också på ett stödteam till förskolan med en psykolog och en kurator, eftersom det är viktig med tidiga insatser för att förhindra att små problem idag blir stora problem imorgon.

Satsningen på språkförskola permanentas. Det innebär att nyanlända barn ges bättre möjligheter att lära sig svenska, integreras och rustas för sin framtida skolgång.

Vi tillför 1 miljon kronor till nattomsorgen. Det gör det möjligt att erbjuda barnomsorg på kvällar och helger på fler platser i kommunen.

1 miljon kronor avsätts för att höja kunskaperna i att läsa, skriva och räkna. Kunskaper i att läsa, skriva och räkna lägger grunden för all annan kunskapsinhämtning. Genom att avsätta pengar för att möjliggöra rätt insatser i rätt tid tar vi ett viktigt steg för att Norrtälje kommun ska bli Sveriges bästa skolkommun.

Annons

Vi satsar 750 000 kr på att genomföra ett rörelselyft. Det gör vi eftersom vi tror på att fysisk aktivitet är bra för lärandet. Satsningen innebär att vi kan utöka samarbetet med Idrott utan gränser (IUG), som i samarbete med lokala idrottsföreningar använder idrott som verktyg för att stärka barnen självkänsla och självförtroende och som ger barn och ungdomar möjlighet att prova på olika idrotter för att lockas till meningsfulla fritidsaktivitet.

Annons

Fler tillagningskök. För ökad matglädje och för att motverka matsvinn och onödiga transporter tillsätter vi en utredning som ska se över hur antalet tillagningskök ska kunna öka.

Ingen elev ska halka efter. Ingen elev ska hållas tillbaka. Därför ges i budgeten ett uppdrag att utreda möjligheten att erbjuda särskilda klasser på mellan- och högstadiet där elever med hög frånvaro erbjuds distansundervisning.

Fler socialpedagoger. Allt för många lärare får, med andan i halsen, ta hand om sociala frågor långt utanför lärarens kärnområde. Om vi ska kunna lyfta våra skolresultat är den första och viktigaste åtgärden att låta lärare vara just lärare. Därför vill vi anställa heltidsmentorer som kan avlasta lärarna genom att överta ansvaret för det sociala kring eleverna. Barn med sociala utmaningar ska istället mötas av mentorer som har relevant erfarenhet och utbildning, exempelvis socialpedagoger. Därför ger vi i uppdrag att utreda hur detta behov bäst ska kunna tillgodoses.

Annons

Till sist höjer vi också friskvårdsbidraget för alla medarbetare, från 1 500 till 2 000 kronor per medarbetare och år.

Robert Beronius (L), ordförande i barn- och skolnämnden

Bino Drummond (M), kommunstyrelsens ordförande

Andrea Kronvall (SD), kommunalråd

Thomas Imeryd (KD), kommunalråd

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan