Annons

Annons

Annons

Norrtälje

Debatt
SL tar inte sitt ansvar för landsbygdstrafiken!

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Gör om och gör rätt, pausa nedläggningen av linje 654 genom Undra-Malsta till Norrtälje – det kommer i princip inte kosta SL någonting och inte drabba några ”nya” resenärer, skriver Patrik Dahl (C).

Bild: Måna Jonsson Roos

Annons

Kommande söndag 11/12-2022 lägger SL ner busstrafik i Malsta och Rånäs glesbygd. Busslinje 654 kommer att vända åter till Norrtälje vid Lohärads klockstapel, och resenärer i Undra och Malsta blir av med sin möjlighet att arbets- och skolpendla till Norrtälje stad.

I Rånäs glesbygd kommer linje 648 att vända i Rånäs, och resenärerna hänvisas till anropsstyrd trafik som dock börjar köra efter kl 09.00 !

När det gäller trafikförändringar ska SL ha en dialog i förväg med kommunerna, ett så kallat kommunsamråd där kommunen svarar på trafikremissen från SL. I remissen från SL om förändringar från 11/12-2022 fanns inte dessa förändringar med.

Vi som bor på landsbygden betalar också regionskatt, och har faktiskt rätt att åtminstone få möjlighet att i god tid kunna framföra våra synpunkter när SL tar bort vår infrastruktur.

Annons

Annons

Jag har gått igenom tidigare remisser från SL de senaste åren, och i dessa är både positiva och negativa förändringar beskrivna snyggt i text och med illustrativa kartor som beslutsunderlag.

I samrådet med kommunen ska ju SL kunna få synpunkter från kommunernas politiker och tjänstemän som finns närmare medborgarna och resenärerna det berör. I fallet med busslinjerna 654 och 648 saknas de i remissen som jag tidigare nämnt.

I NT 30/11-2022 svarar SL genom sin presskommunikatör väldigt generellt på kritiken och frågorna om nedläggning av busslinjer ”Är kommunerna som har ansvar för skolsjutsar”.

Visst är det så, kommunen har ansvar för grundskoleelevernas resor, men till den kommunala skola som de ”tillhör”. Grundskoleelever som valt en annan skola är hänvisade till SL och linjetrafiken, och de gäller också gymnasieleverna som får ett SL kort för att kunna åka till sin skola.

Jag kan konstatera att även om du som elev på gymnasiet får ditt busskort, så hjälper det föga när bussen är indragen av SL !

Det finns även vuxna som är beroende av bussen till och från sitt arbete även på landsbygden, men även äldre som nyttjar den, det går inte att räkna med att ”alla” på landet alltid har tillgång till bil.

Vi som bor på landsbygden betalar också regionskatt, och har faktiskt rätt att åtminstone få möjlighet att i god tid kunna framföra våra synpunkter när SL tar bort vår infrastruktur. Busslinjer som funnits i många år, kan inte bara tas bort med ett pennstreck.

Annons

Att få informationen en månad innan förändringen träder i kraft är inte ok, redan i våras hade SL kunnat ha med förslagen i trafikremissen till kommunerna!

Annons

Jag är besviken på hur SL hanterat hela ärendet med information till oss berörda, information till kommunens politiker och information till regionens trafikpolitiker. Det går inte att hänvisa till den löpande dialogen med kommunens skolskjutsanvarige som någon slags ersättning för kommunsamrådet!

Gör om och gör rätt, pausa nedläggningen av linje 654 genom Undra-Malsta till Norrtälje – det kommer i princip inte kosta SL någonting och inte drabba några ”nya” resenärer. Malsta är ett område som också utvecklas med mer bostäder och kommer få ett bättre underlag för kollektivtrafikresande framöver.

Låt Rånäs glesbygd få tillgång till anropsstyrd trafik även före klockan 9, det kommer kosta SL en slant men den lilla bussen för den anropsstyrda trafiken finns redan.

Patrik Dahl (C), Ordförande i Utbildningsnämnden i Norrtälje kommun och förre detta trafikplanerare med mera för SL trafiken

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan