Annons

Annons

Annons

Hallstavik

Debatt
V: Nytänk i politiken kan rädda Hallstaviks vårdcentral

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Den marknadsliberala ideologin måste bort från vården, skriver Vänsterpartiet.

Bild: Arkivbild

Annons

Region Stockholm måste sluta underfinansiera vården i Norrtälje. Här finns en större andel äldre och långtidssjukskrivna än i övriga regionen, och därtill stora geografiska utmaningar. Vi måste satsa på vården, inte skära ner.

Under de senaste 16 åren har alliansen med Moderaterna i spetsen styrt över sjukvården. Deras marknadsliberala ideologi har inneburit att vårdföretag har tillåtits etablera sig där de anser att de bästa möjligheterna att tjäna pengar finns. Bolagen tjänar mer pengar på orter eller i stadsdelar som har en stor och relativt frisk befolkning. Därför har det blivit ett underskott på vård i politiskt eftersatta förorter och på landsbygden, såsom här i Hallstavik.

Hallstavik är en ort med hög ohälsa. Trots det är Hallstaviks vårdcentral nedläggningshotad eftersom ekonomin är svår att få ihop. Det finns heller inga läkare att lista sig hos på vårdcentralen. Redan för flera år sedan försökte Tiohundra AB sälja vårdcentralen till någon privat aktör, men intresset var minst sagt svalt. Nu finns Hallstaviks vårdcentral återigen med på en lista över vårdcentraler som kommer att läggas ner om inte mer resurser tillförs.

Annons

Annons

Vill gravida i Hallstavik träffa samma barnmorska genom hela graviditeten måste de åka cirka fyra mil till Norrtälje.

Vi behöver skapa en ny finansieringsmodell, fri från marknadsliberal ideologi, som gör att det går att bedriva vårdcentraler även på mer glesbefolkade orter. Hallstaviks vårdcentral bedriver exempelvis en mycket framgångsrik diabetesvård som är värd att bevara, särskilt då diabetesteamet ser en utveckling där allt fler drabbas av diabetes redan i ung ålder.

Det är inte bara vårdcentralen som är svårtillgänglig. Hallstaviks invånare får åka långt för att komma till specialistmottagningar, ofta får man ta ledigt en hel dag för ett läkarbesök. I Hallstavik finns det bara tillgång till mödravård en dag i veckan, trots att det är ett område där många av de gravida är väldigt unga eller har andra komplicerande faktorer som gör att de är i behov av mycket stöd under graviditeten. Vill gravida i Hallstavik träffa samma barnmorska genom hela graviditeten måste de åka cirka fyra mil till Norrtälje.

Vänsterpartiet är glada att det nya styret av Region Stockholm, efter våra förhandlingar, satsar ytterligare 98 miljoner kronor 2023 på Kommunalförbundet för sjukvård och omsorg i Norrtälje. Det är en nödvändig åtgärd som krävs för att förstärka så väl sjukhuset och primärvården som barn- och ungdomspsykiatrin.

Det är också av stor vikt att den överenskommelse som bara ger sjukvården i Norrtälje kommun 2,5 procent uppräkning per år omgående omförhandlas. 2,5 procents ökning av budgeten räcker inte till för att täcka de kostnadsökningar som kommer av höjda elpriser och skenande inflation.

Annons

Annons

En omedelbar justering som skulle frigöra mer pengar till vårdcentralen i Hallstavik och övrig vård i Norrtälje kommun utan att kosta extra är att Hälso- och sjukvårdsförvaltningen omgående tar över ansvaret för det statliga läkemedelsstödet som i dagsläget innebär en förlust för Norrtälje och en vinst för Region Stockholm.

Då skulle stödet fördelas efter faktiska kostnader och inte efter procentuell befolkningsmängd. I Vänsterpartiets budget föreslår vi att Hälso- och sjukvårdsförvaltningen genast tar över ansvaret för Läkemedelsförmånen och därmed frigör 50 till 60 miljoner kronor extra till sjukvården i Norrtälje redan 2023.

Nu när vi äntligen har ett nytt styre för Region Stockholm har vi möjlighet att göra om och göra rätt, och ge Norrtälje förutsättningar att bedriva god för alla invånare oavsett var i kommunen man bor. Men det krävs politisk vilja att förändra. Vi ser att styret tar steg åt rätt håll, men mer behövs för att vända utvecklingen. Vänsterpartiet är redo att hugga i och bidra i arbetet för att skapa en ny finansieringsmodell för vårdcentralerna, att förändra läkemedelsstödet och att öka uppräkningen till Norrtälje kommun. Det behövs för att säkra vården för Hallstaviksborna.

Catarina Wahlgren (V), gruppledare för Vänsterpartiet i Region Stockholm

Jessica Hillwëyn (V), gruppledare för Vänsterpartiet i Norrtälje

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan