Annons

Annons

Annons

Lönechocken

Debatt
Mikael Strandman (SD): Lagstifta om kommunpolitikers löner

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

I teorin kan de styrande i en kommun, med dagens lagstiftning, berika sig själva utan någon egentlig begränsning

Bild: Tobias Bernander

Annons

Efterspelen till höstens val i kommunfullmäktige runt om i landet har belyst ett allt allvarligare hot mot förtroendet för vår parlamentariska demokrati. När valet är över ska partierna förhandla med varandra för att försöka uppnå majoritet i fullmäktige och ta över styret i kommunen.

Många väljare tror nog att dessa förhandlingar till stor del liknar dem som samtidigt pågår i riksdagen. Att man förhandlar om politiska sakfrågor där partierna både får ge och ta, kompromissa om politiska förslag och enas om inriktningen under kommande mandatperiod.

En gång i tiden var det nog så men tyvärr ökar betydelsen alltmer av en annan typ av förhandlingar. Den om vilka partier som ska få välbetalda poster som råd, oppositionsråd, presidieposter och politiska sekreterare. Förhandlingar förda av dem som själva tilldelas ovanstående och dessutom själva sätter dess regelverk. Både gällande ersättningsnivåer och antal.

Annons

Annons

Detta kan ske inom ramen för det kommunala självstyret där kommunens högst beslutande organ, kommunfullmäktige, givits mycket långtgående mandat att inte bara utforma den politiska organisationen utan även ersättningsnivåerna till dess politiska poster. Någon begränsning finns egentligen inte.

Det enda som anges i kommunallagen är: Förtroendevalda har rätt till skälig ersättning för de arbetsinkomster och ekonomiska förmåner som de förlorar när de fullgör sina uppdrag(4 kap §12). Kommunen har, enligt regeringsformen, rätt att beskatta dess invånare med en nivå som de styrande själva bestämmer (förutsatt att de har majoritet i fullmäktige). En beskattningsrätt som ytterst vilar på polisens våldsmonopol.

I teorin kan de styrande i en kommun, med dagens lagstiftning, berika sig själva utan någon egentlig begränsning så länge man har majoritet i fullmäktige och den nämnd eller beredning som tar fram förslagen.

Detta borde rimligtvis ändras. Då kommunallagen föreskriver en mängd saker som inskränker på det kommunala självstyret, bland annat hur kommunens politiska organisation ska vara uppbyggd, fullmäktiges storlek i förhållande till invånarantal, politiska sekreterares rätt till ledighet med mera så skulle det även kunna fastslås begränsningar i antalet politiska poster samt ersättningsnivåerna för dessa kopplat till kommunens storlek eller annan kvantifierbar storhet.

Då skulle förhandlingarna förhoppningsvis återigen komma att handla om politiska sakfrågor istället för personliga ekonomiska fördelar för den styrande majoriteten.

Mikael Strandman, Gruppledare SD Region Värmland ,tidigare gruppledare för SD Norrtälje samt f. d. ledamot i konstitutionsutskottet

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan