Annons

Annons

Annons

Annons

Norrtälje

Debatt
Det är de rikas paradis, men . . .

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bild: TT

Annons

För tolv år sedan, 2010, hade Sverige 110 miljardärer. Förra året, 2021, hade antalet stigit till 542. De svenska miljardärernas samlade förmögenhet ökade mellan 1996 och 2021 med 3 000 procent. Förra året ägde Sveriges miljardärer tillsammans över 3 500 miljarder. Samtidigt hade svenskarna mer än 5 000 miljarder i skulder, varav över 4 000 miljarder i bostadsskulder. Enligt Credit Suisse finns det bara elva länder i världen som har större förmögenhetsklyftor än Sverige, däribland Ryssland och Förenade Arabemiraten.

Rikast av de svenska miljardärerna var förra året Stefan Persson, huvudägare i HM och god för 150 miljarder. Närmast efter honom följde fyra arvingar ur familjen Rausing. Flera listor finns på nätet. Några personer saknas på listorna – de som har sina förmögenheter gömda i skatteparadis eller i stiftelser. På listorna över Sveriges 100 rikaste personer finns till exempel ingen representant för familjen Wallenberg med – landets mäktigaste familj. Listorna säger alltså inte hela sanningen.

Annons

Annons

Uppgifterna ovan är hämtade från SCB och från ekonomijournalisten Andreas Cervenkas nyutkomna bok ”Girig-Sverige: så blev folkhemmet ett paradis för de superrika”. Enligt egen utsago är Cervenka marknadsliberal.

De ekonomiska klyftorna ökar snabbare i Sverige än i omvärlden. Den politik som förts de senaste decennierna och fortfarande förs har lett oss dit. Hur den styrande majoriteten sett ut verkar inte ha haft någon större betydelse. Den politik som förts har gjort de redan rika till superrika.

Här följer ett antal reformer som bidragit till att vi åter har ett klassamhälle i Sverige.

1997 Förmögenhetsskatten avskaffas för ägare med mer än 25 procent av aktierna i börsbolag.

2003 Skatt på utdelningar och försäljningar avskaffas för ägare med mer än tio procent av aktierna i ett bolag.

2004 Arvs- och gåvoskatten avskaffas.

2006 Skatten på utdelningar i fåmansbolag sänks från 30 till 20 procent.

2007 Förmögenhetsskatten avskaffas.

2008 Fastighetsskatten avskaffas.

2012 Bolagsskatten sänks till 22 procent (2008 var den 28 procent).

2012 Investeringssparkonton (ISK) införs, med en schablonskatt istället för direkt skatt på vinster och utdelningar.

2018 Bolagsskatten sänks till 20,6 procent.

2019 Värnskatten avskaffas.

Annons

De här reformerna har bidragit till en enorm överföring av tillgångar från samhället – det vill säga från oss alla – till de rikaste i landet.

I början av 90-talet berättade en av oss för en amerikansk advokat, specialiserad på företagsjuridik, hur det svenska skattesystemet såg ut. Han häpnade och menade att Sverige var ett skatteparadis jämfört med USA. Då hade ändå ingen av ovan nämnda skattereformer ännu sett dagens ljus.

Annons

Den 1 januari infördes genom riksdagsbeslut så kallade investeringssparkonton (ISK). Reformen syftade till att stimulera privatpersoner att spara i aktier och investeringsfonder, samtidigt som den enskilda spararen skulle slippa drabbas av krångliga deklarationsregler. I stället för att ta upp vinsterna till beskattning skulle man redovisa en schablonintäkt. Reformen har, enligt Cervenka, kostat skattebetalarna 160 miljarder. Av detta belopp har tre fjärdedelar tillfallit de tre procent av spararna som sparat mest i den här sparformen, det vill säga de rikaste. Den återstående fjärdedelen har gått till småspararna. Den som påpekar orättvisan och kritiserar sparformen beskylls ändå för att bedriva häxjakt på småsparare.

”Min poäng är inte att det är ett problem att människor blir förmögna utan att hela spelplanen är riggad. Några har fått enorma fördelar. Men de varken kan eller vill se det själva, utan de tycker att det är deras egen förtjänst. Det är klart att man kan vilja ha ett sådant samhälle, men jag tror inte att det håller eller är bra ens för miljardärerna. Och det har absolut ingenting med marknadsekonomi att göra. Vi privatiserar vinster och socialiserar förluster” säger Cervenka i en intervju i Dagens ETC.

Christina Hamnö (V)

Rune Karlsson Husinge

Annons

Annons

Till toppen av sidan