Annons

Annons

Annons

Annons

Norrtälje

Debatt
En primärvård i förfall

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

"På akuten får personalen många gånger be patienten att i stället vända sig till respektive vårdcentral alternativt att akutsjukhuset skriver en remiss direkt till rätt vårdnivå", skriver debattören.

Bild: Malin Moberg

Annons

Varje år besöker närmare hälften av medborgarna i Sverige primärvården, barn som vuxna. Det kan vara till följd av akuta besvär eller kroniska tillstånd. Det har sedan länge funnits en tydlig ambition om att bygga ut och förbättra dagens primärvård.

I stället har primärvården försvagats de senaste åren med mindre resurser och sämre tillgänglighet. Detta trots att befolkningsmängden ökat kraftigt och behovet blivit allt större. Väntetiderna har ökat och kan i dag upplevas långa för den som behöver få vård snabbt.

Resultatet blir överfulla akutsjukhus där de som egentligen borde fått hjälp i primärvården måste vända sig till andra vårdnivåer. På akuten får personalen många gånger be patienten att i stället vända sig till respektive vårdcentral alternativt att akutsjukhuset skriver en remiss direkt till rätt vårdnivå. Patienten bollas därför runt mellan olika vårdnivåer och patientsäkerheten kan hotas för den som inte får vård i tid. Region Stockholm har tagit fram direktiv för hur man ska arbeta i primärvården. Vårdcentraler ska bland annat satsa på hembesök till äldre och teambesök (en patient möter flera hälso- och sjukvårdspersonal) vare sig det finns behov av detta eller inte.

Annons

Annons

Fokus ligger inte på det faktiska vårdbehovet och konsekvensen av detta blir istället att till exempel läkare som skulle ha hunnit med åtta mottagningsbesök på en förmiddag kanske bara hinner med tre. Telefontjänsten överfylls med patienter som ringer och kritiserar detta. Hur man skulle kunna lösa detta är att ersätta vårdcentralerna med en fast listningsersättning där vårdcentralerna själva kan besluta om nödvändiga vårdinsatser, som följs upp regelbundet för att säkra kvaliteten. En högre listningsersättning stimulerar vårdgivarna att genom en fast läkarkontakt arbeta förebyggande och att tillgängliggöra vård i ett tidigt skede innan patienten kräver mer resurser för att bli frisk. Det senaste 10 åren har antalet patienter per distriktsläkare vid Stockholms husläkarmottagningar ökat drastiskt och grundar sig i en urholkad budget. Under 2011 ansvarade en distriktsläkare för 1600 patienter, idag är siffran uppe i minst 2200. Den preventiva vård som primärvården förväntas arbeta med har utvecklats till att ”släcka bränder” då personalstyrkan är minimerad och utsliten. En husläkare som arbetar heltid är idag mycket ovanligt. Arbetsbördan är helt enkelt ohållbar och omfattar flera personalgrupper. Sverigedemokraterna vill se tydliga förändringar i det föråldrade system som byggts upp det senaste 16 åren under moderatlett styre med Liberalerna som ansvariga för hälso- och sjukvården som länge varit oprioriterad.

Annons

Idag väljer varannan allmänläkare att jobba deltid, och patienterna blir runtbollade i ett uppsplittrat system mellan vårdval, närakuter och sjukhusakuten. Det krävs en stärkt primärvård där vårdcentralerna får ett helhetsansvar att utföra både enklare akuta behov, arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Patienter som inte kräver akut vård ska kunna få vård på en husläkarmottagning/vårdcentral.

För att få igenom detta satsar Sverigedemokraterna närmare 120 miljoner mer än Liberalerna utöver de resurser som följer med en överflyttning av närakuternas verksamhet till husläkarmottagningarna. 

Det skulle innebära färre patienter på akutmottagningarna och skapa bättre förutsättningar för akutsjukhusen att bedriva en mer fungerande verksamhet för de patienter som kräver akutsjukhusens resurser.

Yvonne Svensson (SD), distriktsjuksköterska och kommunkandidat

Annons

Annons

Till toppen av sidan