Annons

Annons

Annons

Annons

Norrtälje

Debatt
Moderaterna stoppade införandet av tiggeriförbud i Norrtälje kommun

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Annons

“Det är inte vad du säger som är det viktigaste utan vad du gör” är ett klassiskt ordspråk jag osökt kom att tänka på under kommunfullmäktige måndagen den 2 maj. Under sammanträdet behandlades nämligen Sverigedemokraternas motion gällande uppdatering av Norrtälje kommuns ordningsföreskrifter, i syfte att införa tiggeriförbud på särskilt utvalda platser i kommunen. Motionen lämnade vi (SD) in i april 2019 efter att Högsta förvaltningsdomstolen givit grönt ljus för Vellinge kommun att införa ett lokalt tiggeriförbud med detta tillvägagångssätt.

Moderaterna i Norrtälje tog så sent som för tre månader sedan ställning för Sverigedemokraternas position i denna fråga i en annan beredning. Moderaterna lade då nämligen ett förslag i kommunstyrelsens arbetsutskott om att införa ett så kallat tiggeritillstånd. Förslaget fick vid det tillfället endast stöd av Moderaterna själva och Sverigedemokraterna och därmed stoppades förslaget då övriga partier röstade emot.

Annons

Annons

Vi sverigedemokrater lade vid samma tillfälle ett tilläggsyrkande om att utreda ett totalförbud mot tiggeri på utvalda platser (i enlighet med vår då ännu inte behandlade motion) vilket Moderaterna valde att stötta och rösta för.

Sverigedemokraterna såg givetvis positivt på att Moderaterna äntligen verkade för linjen att vi måste göra något åt tiggeriet som till stor del är organiserat, kan kopplas samman med annan kriminell verksamhet och kan beskrivas som vår tids slavhandel. Att vi inte kom vidare den gången då övriga partier röstade nej var givetvis tråkigt. Men i måndags fanns alltså en ny chans, att vid ett nytt tillfälle att återigen pröva frågan. Denna gång i kommunfullmäktige.

Då händer det märkliga nämligen att Moderaterna väljer att inte rösta för förslaget om ett tiggeriförbud, detta trots en annan hållning så sent som för några månader sedan. Varför biföll man då inte Sverigedemokraternas motion? Om Moderaterna helt enkelt inte vill ha ett tiggeriförbud hade varit lättmotiverat i debatten. Motiveringen vi fick höra från talarstolen via Staffan Tjörnhammar var dock i princip att det inte var någon idé för Moderaterna att rösta för förslaget då övriga partier ändå kommer att rösta ned det, likt utgången vid det tidigare tillfället. Man valde alltså att inte rösta för sin egen hållning eller politiska vilja.

Moderaternas analys visade sig emellertid vara felaktig då Socialdemokraterna vid omröstningen valde att lägga ned sina röster (oklart varför, då ingen motivering angavs i debatten). Det innebär att om Moderaterna hade bifallit motionen tillsammans med Sverigedemokraterna hade motionen gått igenom då våra mandat sammanlagt hade inneburit en majoritet i fullmäktige. I praktiken skulle ett tiggeriförbud på utvalda platser i kommunen snart varit på plats.

Annons

Annons

För Sverigedemokraterna är det solklart att man tar varje chans man får att rösta för förslag som man tycker är bra och vill ska genomföras, oaktat förväntat agerande från övriga partier.

Då Moderaterna i både media och tidigare beslutande instanser kommunicerat att detta är något man önskar är det därför ytterst märkligt att man inte röstar för motionen på grund av hur man tror att utfallet ska bli givet hur andra partier väljer att rösta.

Var detta en ren blunder av Moderaterna vid omröstningen? Eller är det helt enkelt så att Moderaterna inte vill ha tiggeriförbud i Norrtälje kommun?

Det är på sin plats att partiet klargör detta inför väljarna. Ulf Kristersson (M) gick trots allt 2018 till val på att införa ett nationellt tiggeriförbud och en klar majoritet av de moderata väljarna (liksom svenska folket i stort) vill se ett tiggeriförbud. Lidingö, Täby, Danderyd och Ekerö, alla moderatledda kommuner i Stockholms län har redan infört förbud mot passiv insamling (tiggeriförbud).

I Norrtälje tog Moderaterna inte chansen, utan missade helt öppet mål.

Ytterst beklagligt.

Andrea Kronvall, Sverigedemokraternas oppositionsråd i Norrtälje kommun

Annons

Annons

Till toppen av sidan