Annons

Annons

Annons

Annons

Norrtälje

Debatt
Två miljarder till mer stöd och mindre stök i skolan

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Liberalerna vill att fler elever ska få stöd i mindre undervisningsgrupper under delar eller hela skoldagar – både för deras egen och för deras klasskompisars skull.

Bild: TT

Annons

Fyra av fem lärare uppger att de har elever i behov av särskilt stöd i sina klassrum som inte får det, trots att en elev som riskerar att inte nå kunskapsmålen skyndsamt ska ges stöd enligt skollagen.

En viktig form av stöd är så kallade särskilda undervisningsgrupper, där en mindre grupp elever kan samlas för att få utökat stöd av speciallärare. Särskilda undervisningsgrupper har varit ett naturligt och vanligt förekommande inslag i den svenska skolan under lång tid. Så är det inte längre.

Annons

Annons

Sedan kommunaliseringen på 1990-talet har allt färre elever med behov av särskilt stöd fått möjligheten att komma ikapp med hjälp av särskilda undervisningsgrupper. Alla förlorar på att särskilda undervisningsgrupper har monterats ned. Studier visar att lärare i mer ”inkluderande” klassrum ägnar mindre tid åt undervisning och mer tid åt att försöka hålla ordning. Ett annat problem är att utåtagerande elever med diagnoser idag ofta placeras i vanliga klasser vilket medför negativa konsekvenser för klasskamraternas kunskapsresultat samtidigt som elever med särskilda behov lär sig mindre när de vägras stöd i särskilda undervisningsgrupper.

För att fler elever ska kunna få stöd i mindre undervisningsgrupper vill Liberalerna införa ett statsbidrag på 2 miljarder kronor per år. Sammantaget bedöms satsningen fullt utbyggt finansiera att runt 25 000 fler elever än idag kommer att kunna ges möjlighet att få undervisning i särskild undervisningsgrupp. Detta är mycket välkommet.

Den främsta orsaken till att alltför få elever får gå i mindre undervisningsgrupper är nämligen ekonomisk. Det är dyrare helt enkelt, men värt varje krona.

När fler elever ges stöd i mindre undervisningsgrupper under delar eller hela skoldagar kommer stöket i skolan minska, och det är bra för alla elever.

Robert Beronius (L), ordförande i barn- och skolnämnden

Annons

Annons

Till toppen av sidan