Annons

Annons

Annons

Annons

Norrtälje

Debatt
Friska hav är bättre än sänkt skatt och ål-ätar-fest

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Arbetet fortsätter med åtgärder för att restaurera havens ekosystem och skydda kustlekande bestånd av strömming. Vi vill också få ned mängden storspigg samt se en ökad jakt på säl och skarv, skriver Ulrika Falk och Markus Selin. Foto: Hasse Holmberg, TT.

Annons

Socialdemokraterna och vår S-regering arbetar målmedvetet för hållbara hav och fiske. Vi vill skapa nya gröna jobb i hela landet, i Norrtälje kommun och utmed hela vår kust.

Östersjön har historiskt hanterats oförsiktigt och mår inte bra, men vi är förvissade om att målmedvetet arbete ger effekt. Östersjön omges av nio länder, varav åtta är med i EU. Vi och S-regeringen är därför självklart även pådrivande i EU gällande friska hav och hållbara fiskekvoter.

Den S-ledda regeringen har löpande utfärdat instruktioner och arbetsuppgifter till våra myndigheter med uppdrag och planer för yrkesfiske, vattenbruk, fritidsfiske, fisketurism samt arbetet för att nå mål i vår maritima strategi och i livsmedelsstrategin. Det småskaliga kustnära fisket har särskilt betonats liksom Sveriges fiskberedning utifrån produktion. Sysselsättning, minskad miljöbelastning och en attraktiv livsmiljö eftersträvas med den maritima strategin. Målet med livsmedelsstrategin är ökad svensk livsmedelsproduktion, även utifrån ett beredskapsperspektiv.

Annons

Annons

Vi socialdemokrater vill nu se en utflyttad trålgräns på prov och begränsa trålfisket innanför gränsen. Fiskestopp för trålfartyg över 24 meter inom utpekade områden är nu under införande. Och arbetet fortsätter med åtgärder för att restaurera havens ekosystem och skydda kustlekande bestånd av strömming. Vi vill också få ned mängden storspigg samt se en ökad jakt på säl och skarv.

Under våren har S-regeringen fattat flera beslut som har stor betydelse för haven: En översyn och stärkt skydd för marina områden, fortsatta satsningar på minskad övergödning samt ny åtgärdsplan för Östersjöns miljö. Regeringen har även beslutat om Sveriges första havsplaner som ska ge vägledning om hur olika intressen kan samexistera långsiktigt: För fler möjligheter, natur, sjöfart och fiske. Till detta har även forskningsrådet Formas fått i uppdrag att inrätta ett tioårigt nationellt forskningsprogram om hav och vatten. Socialdemokraterna har varit pådrivande i att förhandlingar om globalt avtal mot plastföroreningar nu har inletts inom FN, för att kunna skydda haven mot plastföroreningar.

Miljömålsberedningens delbetänkande Havet och människan som kom ifjol innehåller över hundra förslag och bereds för närvarande inom regeringskansliet. En av dessa hundra punkter är just en havsmiljöproposition som Moderaterna nu efterfrågar i Norrtelje Tidning. Regeringens ambition är och har varit att lämna en havsmiljöproposition under innevarande mandatperiod.

Annons

Annons

Tonläget från Moderaterna blir tragikomiskt då de med handling visat att de alltid prioriterar en till skattesänkning före investeringar i vår gemensamma vattenmiljö och hav. Moderaterna ställde sig i höstas även kritiska till EU:s ramdirektiv för vatten och spelar härmed tärning med exempelvis krav på vår vattenmiljö och vår vandringsfisk som lax och ål. Gällande ålen har Moderaterna visat särskild tydlig kluvenhet med ål-ätar-fester, slapphet och diffusa utspel istället för att skydda den starkt utrotningshotade ålen.

Valrörelsen har inte ens hunnit börja innan Moderaterna klär sig i över- och brösttoner samtidigt som en stor portion självrannsakan skulle sitta fint.

Ulrika Falk (S), oppositionsråd Norrtälje

Markus Selin (S), riksdagsledamot och ansvarig för havsfrågor, Täby

Annons

Annons

Till toppen av sidan