Annons

Annons

Annons

Annons

Norrtälje

Debatt
Vindkraftens svagheter kan inte sopas under mattan

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Vindkraften kräver stöd av spännings- och frekvensstabiliserande systemtjänster från annat håll, skriver Björn Holmström. Foto: Jonas Ekströmer, TT.

Annons

Reidar Carlsson fortsätter att propagera för vindkraft. Har han missat de väsentliga svagheterna som denna kraftform lider av? Följande fakta kan inte bara sopas under mattan i en seriös diskussion om vindkraftens möjligheter att lösa våra energiproblem:

Vindkraften är intermittent, det vill säga ej reglerbar, eftersom den endast producerar ström när det blåser.

Vindkraften kräver stöd av spännings- och frekvensstabiliserande systemtjänster från annat håll.

För all elanvändning gäller att produktion och konsumtion i varje sekund måste hålla jämna steg, dygnet runt. Spänningen får inte variera för mycket eftersom elektriska motorer då skadas. Med så kallad reaktiv effekt (”trycket” i ledningen) motverkas sådan variation. Reaktiv effekt kan skapas av andra kraftkällor, generatorer eller en mottagande industri.

Annons

Annons

Frekvensen i vårt elsystem är 50 Hz med avvikelser uppåt eller nedåt inom bråkdelar av en Hz. Möjligheten att reglera frekvensen ökar med generatorer med stor rotationsenergi såsom hos vattenkraft och kärnkraft. Detta klarar inte vindkraften ensam, utan behöver hjälp av nyss nämnda kraftslag. Jan Blomgren, bland annat professor i tillämpad kärnfysik, har utvecklat frågan om erforderliga systemtjänster, som skulle bli för omfattande att närmare behandla i denna artikel, i en mycket informativ artikel på timbro.se ”Mer marknad i elnätet”.

Hur gör vi då för att få fram elkraft när vindkraften inte levererar? Till att börja använder vi den baskraft som fortfarande finns tillgänglig i form av vattenkraft och ännu icke nedlagd kärnkraft. Men när dessa kraftslag inte heller räcker till måste vi ta till fossilkraft. Sommaren 2021 kördes Karlshamns oljekraftverk igång, med en omfattande oljeförbrukning som följd, och löste situationen tillfälligt just då. Skulle brist på elenergi uppstå en kall vinterdag och inte ens oljekraftverket räcker till återstår roterande nedsläckning, för övrigt vardagsmat i Kalifornien.

Att vurma för fortsatt utbyggnad av vindkraftsnätet löser inte de problem som uppstår när vinden sviker. Det absolut viktigaste nu är att snabbt fatta beslut om byggande av ny baskraft, till exempel gasdrivna kraftverk, förberedelser för återstart av stoppade kärnkraftverk och planering av nybyggnad av kärnkraft av 3:e eller 4:e generationen.

Annons

Till dess att detta arbete kommer igång förvärras bara energisituationen om vindkraften fortsatt byggs ut.

Annons

Innan våra fungerande kärnkraftverk började stängas hade vi kanske världens bästa, billigaste och säkraste energiproduktion. Låt oss hoppas att det blir möjligt att återigen få uppleva det.

Björn Holmström, Norrtälje

NT kommenterar:

Vindkraftens behov av extern spännings- och frekvensreglering är kraftigt överdriven. De vindkraftverk som säljs i dag har till exempel styrsystem som gör att de kan hjälpa till att reglera både frekvens och spänning. En vindpark i Värmland blev nyligen först i Sverige att bli godkänd för frekvensreglering.

Björn Holmström föreslår att Sverige skall bygga gasdrivna kraftverk. Det är ett mycket dåligt förslag. Dels innebär det ökade utsläpp av koldioxid som påverkar klimatet, dels ökar det beroendet av gasimport från Ryssland, ett land som använder inkomsterna från sin gasimport för att bekosta militära angrepp på sina grannländer.

Reidar Carlsson

Annons

Annons

Till toppen av sidan