Annons

Annons

Annons

Norrtälje

Debatt
Inte aktuellt att säga upp avtalet med Kulturskolan i Rimbo

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

I en debattartikel i Norrtelje Tidning efterlyser Roslagens oberoende parti svar på ett antal frågor rörande Kulturskolan i Rimbo. Svaren är lätta att ge.

Ett av svaren är att Kulturskolan i Rimbo uppfyller målen i det ingångna avtalet. Att skolan har stor efterfrågan bland elever visar också på att verksamhet är uppskattad. Med andra ord en mycket bra verksamhet.

Annons

Annons

Pandemin har påverkat möjligheterna att undervisa ett antal elever inom Roslagens kulturskola. Nu när covid-19 lättat förbättras undervisningsläget, skriver Bengt Ericsson.

Bild: Jenny Folkesson

Kulturskolan i Rimbo gick bland fyra anbudsgivare segrande i den upphandling vår nämnd utlyste våren 2021 avseende Rimboområdet. Upphandlingen genomfördes i stor öppenhet där bland annat Yvonne Svensson (Roop), i sin roll i kultur- och fritidsnämnden, hade djup insyn.

Ett påstående från skribenterna lyder: ”Kommunen finansierar tomma elevplatser samtidigt som barn ställs i kö i Rimbo”. Här vill skribenterna påpeka att Roslagens Kulturskola, som är vår andra kulturskoleenhet, får för mycket pengar.

Ett kort svar är att det i all verksamhet kan uppstå tillfälliga svängningar. Som grund för fördelningen av pengar mellan dessa två enheter finns en mycket tydlig fördelningsnyckel. Under förra året och en bit in på 2022 har bland annat pandemin påverkat möjligheterna att undervisa ett antal elever inom Roslagens kulturskola, eftersom skolan har ett mycket stort upptagningsområde. Nu när covid-19 lättat förbättras undervisningsläget. Balansen återställs.

Tillsammans med vår nämnd har Kulturskolan i Rimbo godkänt ett väl genomarbetat flerårigt avtal. Detta i konkurrens med tre andra, mycket kompetenta musikutövare. Avtal är till för att beskriva upphandlad verksamhet. Avtal ska hållas av ingående parter. Att under avtalsperioden avvika från överenskommelser strider mot avtalsregler. Avtal kan sägas upp men det är inte aktuellt från vår sida.

Annons

Yvonne Svensson och Johan Österberg sitter i opposition. Att ha den rollen och granska makten är viktigt men kravet på ansvar är något begränsat.

Bengt Ericsson (C), ordförande kultur- och fritidsnämnden

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan