Annons

Annons

Annons

Norrtälje

Debatt
Skylla på EU ökar inte självförsörjningsgraden

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Karl-Göran Edberg (SD) och Andrea Kronvall (SD) skyller i sin replik ”Vi måste höja Sveriges självförsörjningsgrad” på oss bönder, att vi får skylla oss själva, som är med i EU.

Den låga lönsamheten i jordbruket gör att bönderna är ekonomiskt känsliga för kraftiga prishöjningar på el, diesel, gödning och kraftfoder, skriver Berit Jansson och Hans Jansson. Foto: Stina Stjernkvist, TT.

Att skylla ifrån sig på någon annan brukar föga hjälpa någon. Det ger i alla fall inte landet en högre självförsörjningsgrad.

Vi brukar se framåt, att gråta över spilld mjölk är ingen idé. Men vi kan lära av historien. Sverige valde att avreglera jordbruket med i och med riksdagens beslut om ny jordbrukspolitik 1990. Med det menas att bönderna skulle klara sig utan statligt lantbruksstöd.

Annons

Annons

Efter EU-inträdet så ändrades förhållanden och jordbruket fick nya förhållningsregler. Det betalades ut ersättningar till bönderna, för att hålla matpriserna nere för konsumenten.

Det gav också markägare, som inte aktivt brukar sin mark, ett val att arrendera ut sin mark till någon aktiv lantbrukare eller sköta marken själv. Om markägaren själv sköter sin mark så ger den rätt till EU-stöd för den gröda som odlas. Är markägaren inte aktiv lantbrukare så är det lätt att odla vall och putsa av åkern en gång om året. Väljer markägaren att arrendera ut sin mark till en aktiv bonde så är det den som uppbär stödet.

Så ser EU-reglerna ut. Med all respekt för äganderätten så ville vi i vår artikel vädja till dem som äger mark utan att aktivt bruka den att de försöker att tänka annorlunda för att hjälpa till att öka självförsörjningsgraden.

Det som har hänt i Sverige under nästan hela 2000-talet är att priserna på jordbruksmark, maskiner, el, drivmedel med mera har ökat mer än det vi får för våra produkter. Detta har gjort att lönsamheten sjunkit, samt att det blir väldigt svårt för den, som vill starta ett eget lantbruk. Detta har lett till att lantbrukarkåren är ålderstigen i dag.

Den låga lönsamheten gör att bönderna är ekonomiskt känsliga för kraftiga prishöjningar på el, diesel, gödning och kraftfoder. Centerpartiet har alltid drivit landsbygds- och lantbruksfrågor, redan 1910 skriver Carl Berglund i tidningen Landsbygden uppropet "Bröder, låtom oss enas" vilket var början till det som nu är Centerpartiet. Historien och en envis kamp för både jordbrukare och landsbygden är en av anledningarna till att vi är med i detta parti. Centerpartiet föreslår nu i riksdagen bland annat sänkt pris på drivmedel, samt ett krispaket på 2,1 miljarder kronor för att rädda svensk matproduktion. Det är konkreta förslag för att rädda vår svenska självförsörjning av livsmedel.

Annons

Vi har själva drivit lantbruk sedan början av 1970-talet. Vi var med och röstade i EU-valet. Från vår sida var det ett nej till att gå med i EU. Att Sverige skulle ansluta sig till EU var ett demokratiskt fattat beslut. Vi har stor respekt för demokratin. När det är svåra tider ska vi alla hjälpas åt, inte försöka att skaffa sig billiga politiska poäng.

Berit Jansson (C), lantbrukare, Edebo

Hans Jansson (C), lantbrukare, Edebo

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan