Annons

Annons

Annons

Norrtälje

Debatt
Vi vill ge jordbruket 2,1 miljarder i extra krisstöd

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Vikten av Sveriges självförsörjning har länge varit en hjärtefråga för Centerpartiet. Nu är frågan än mer högaktuell i och med Vladimir Putins krig mot Ukraina. Att den svenska självförsörjningsgraden måste öka är en självklarhet för Centerpartiet, för det jobbar vi oavbrutet och långsiktigt på alla politiska nivåer från EU-parlamentet till riksdag och kommun.

Svenska lantbrukare som tankar diesel, och har gjort det från början av januari inför vårbruket, måste få besked om att det kommer att vara helt skattefritt. Annars finns en risk att allt stannar upp, skriver Per Lodenius och Åsa Wärlinder.

Bild: Magnus Östin

Den mest brännande frågan nu är att lantbruket har drabbats oerhört hårt av drastiskt stigande kostnader sedan starten av kriget i Ukraina. De redan kraftigt stigande priserna för lantbruket har blivit ännu högre sedan invasionen av Ukraina. Läget är akut. Samtidigt befinner sig Sverige i en säkerhetspolitisk situation där vi måste kunna fortsätta producera svensk mat och inhemska varor om vi ska klara självförsörjningsmålen och stärka totalförsvaret.

Annons

Annons

Om vi inte agerar finns en allvarlig risk att många lantbruk tvingas lägga ner. Viktiga delar av svensk livsmedelsproduktion kan alltså slås ut. Dessutom pressas hushållens ekonomi ytterligare av kostnadsökningar. Centerpartiet har därför i riksdagen lagt ett förslag på ett ytterligare krisstöd på totalt 2,1 miljarder till lantbruket, för att möta det akuta läget.

Det är inte minst viktigt att svenska lantbrukare som tankar diesel, och har gjort det från början av januari inför vårbruket, får besked om att det kommer att vara helt skattefritt. Annars finns en risk att allt stannar upp. Konsekvenserna av de ökande kostnaderna för drivmedel, gödsel, foder, el och insatsvaror är allvarliga. Gödselpriserna har mångdubblats på kort tid när ryska producenter fallit bort. På liknande sätt har priserna på spannmål stigit dramatiskt eftersom både Ryssland och Ukraina är stora producenter. I grund och botten handlar det om att förhindra en svensk matproduktionskris.

Karl-Göran Edberg (SD) och Andrea Kronvall (SD) skriver i en debattartikel att ”Centerpartiet i Norrtälje återkommande tullar på att (inte) låta åkermark bebyggas”. Centerpartiet arbetar för att kvalitativ och brukningsvärd jordbruksmark bevaras, då den kommer behövas för livsmedelsproduktion även i framtiden. Det finns en officiell klassificering av åkermark som delvis kan användas som underlag för beslut, men den är gammal och behöver uppdateras.

Annons

Annons

När det gäller uppförandet av solcellsanläggningar på åkermark så är det avgörande vilken sorts jordbruksmark det handlar om. I ett aktuellt projekt beläget i Norrtälje kommun handlar det om att bygga på gammal sjöbotten och jordar som det är svårt att odla spannmål på. Där kan det vara bra att istället pröva solcellspark, som också går att ta bort i framtiden. Även vårt län måste bidra till energiförsörjningen.

Per Lodenius (C), kommunalråd

Åsa Wärlinder (C), ledamot kommunfullmäktige

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan