Annons

Annons

Annons

Norrtälje

Debatt
Varför vill Liberalerna skrämma invånarna?

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Liberalernas trixande för att skrämma invånarna till att tro att Sverigedemokraterna vill stänga närakuterna genom att rycka ut ett förslag ur en större kontext har ingen bäring i verkligheten. Liberalerna med Anna Starbrink som ansvarig för hälso- och sjukvården i Stockholm vet mycket väl att förändringar i vårdstrukturerna innebär uppsägningar av avtal. Vid behov upprättas övergångsavtal tills den nya organisationen är på plats och nytt avtal kan börja gälla.

Annons

Liberalerna vill bibehålla dagens splittrade system där de sköraste bollas runt mellan en otillräcklig primärvård, närakuter och akutmottagning. Vi vill stärka vårdcentralernas ansvar för vård på kvällar och helger, samt flytta över ansvaret för lättakut vård, skriver Gabriel Kroon (SD), Britt-Mari Canhasi och Andrea Kronvall. Foto: Tomas Oneborg, TT.

Annons

I ett protokoll från 15 december 2020, § 299, yrkade Anna Starbrink själv som ordförande bifall till hälso- och sjukvårdsnämndens verkställighetsplan för 2021. I planen på sidan 14 står: ”Som ett led i att realisera uppdraget att minska kostnaderna inom den öppna vården som upphandlas enligt lag om valfrihetssystem (LOV) kommer det nuvarande vårdvalet barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård att avslutas och ett nytt vårdvalsuppdrag tas fram inom området.”

En debatt om närakuternas existens förutsätter en korrekt förståelse av vad en närakut är. Till skillnad från akutmottagningarna vid sjukhusen är inte närakuten avsedd för att ta emot de sjukaste patienterna. De är inte heller kopplade till sjukhusens specialiserade vårdspecialistavdelningar. I stället definieras närakuterna som en del av primärvården. Men varför ska vi ha ytterligare en vårdgivare i primärvården, som dessutom är dyrare, om vi redan har husläkarmottagningar?

Sverigedemokraterna vill se en sjukvård där alla invånare kan få bra vård, utan långa väntetider med fast läkarkontakt. Liberalerna vill bibehålla dagens splittrade system där de sköraste bollas runt mellan en otillräcklig primärvård, närakuter och akutmottagning. Vi vill stärka vårdcentralernas ansvar för vård på kvällar och helger, samt flytta över ansvaret för lättakut vård. Vi frångår därmed dagens system med en splittrad vård, och till vårt stöd har vi distriktsläkarprofessionen i Stockholm.

Annons

Annons

Sverigedemokraterna föreslog i budget för 2022 att primärvården ska tillföras 120 miljoner kronor mer än i den liberala majoritetsbudgeten. Därutöver föreslog vi en utredning som på sikt integrerar respektive närakut i vårdcentralerna. Vårdcentralerna skulle därmed överta det akuta uppdraget från närakuterna. Ingen behöver vara rädd för att de kommer att ställas utan möjlighet till akut vård, som Liberalerna försöker ge sken av.

Befintliga vårdcentraler är i dag underfinansierade, styvmoderligt behandlade och otillräckliga för att ta ett helhetsansvar för patienterna. Därför inrättades närakuterna, för att lappa ihop ett sjukvårdsystem där väntetiderna på akutmottagningar var timslånga.

Vid en första anblick kan denna idé med närakuter kännas tilltalande. Men den går samtidigt stick i stäv med den genomgripande visionen för svensk sjukvård, nämligen att vårdcentralerna med allmänläkare ska erbjuda fast läkarkontakt, och ha ett helhetsansvar för varje patient. Oavsett tid på dygnet.

Långa väntetider, låg status och brist på minst 2 500 allmänläkare. Sverige sticker ut när bara en av tre invånare har en fast läkarkontakt på vårdcentralen. I Norge och Danmark är det nio procent (enligt Svenska Dagbladet 17 mars 2022).

Liberalerna är ansvariga i Region Stockholm för misskötseln av primärvården och argumenterar för att närakuter löser de nuvarande problemen. Detta avvisas av både Läkarförbundet och vårdprofessionen som hellre vill se en stärkt primärvård där vårdcentraler har husläkarjourer på kvällar, helger och röda dagar. Ingen invånare i regionen ska behöva ringa primärvården, vänta på en telefontid och sedan få höra att det inte finns några lediga tider samma dag och att om patienten inte kan vänta – åk till närakuten!

Gabriel Kroon (SD), gruppledare i Region Stockholm

Britt-Mari Canhasi (SD), regionpolitiker i Region Stockholm

Andrea Kronvall (SD), oppositionsråd i Norrtälje kommun

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan