Annons

Annons

Annons

Norrtälje

Debatt
Vi måste höja Sveriges självförsörjningsgrad

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Att Sveriges självförsörjningsgrad av bland annat livsmedel sjunkit drastiskt under de senaste årtiondena har knappast undgått någon. Matberedskapen låg på 75 procent i början av 1990-talet men har sjunkit till 50 procent år 2020, samtidigt som den svenska befolkningen har ökat. Sverige måste därför i hög grad förlita sig på import av inte bara mat, utan även av energi, foder, bränsle, reservdelar med mera. Rent krasst det mesta för att kunna driva eget lantbruk.

Sveriges låga självförsörjningsgrad är en konsekvens av mångåriga politiska beslut. Med rätt politiska beslut är vi sverigedemokrater dock övertygande om att vi kan gå från 50 procent i självförsörjning till 75-80 procent igen, skriver Karl-Göran Edberg och Andrea Kronvall. Foto: Andreas Hillergren, TT.

Detta har Sverigedemokraterna påtalat och konstant kritiserat sedan partiet startade. Den successiva minskningen har skett framför allas våra ögon. Utöver uppenbara konsekvenser som att det blir svårt att mätta svenskarnas magar under kristider, är det faktiskt så att utan aktivt lantbruk – ingen levande landsbygd.

Annons

Annons

Därför driver Sverigedemokraterna på nationell nivå konkret politik för att förbättra villkoren för våra svenska lantbrukare där lantbrukets lönsamhet ska förbättras och Sveriges självförsörjningsgrad höjas betydligt. Exempelvis anser vi att lantbrukarna ska ges möjlighet till konkurrens på liknande villkor som andra länders lantbrukare och få större marginaler för oförutsedda händelser. Ett effektivt sätt att långsiktigt förbättra villkoren för lantbrukare är att permanent sänka skatten på diesel för jord- och skogsbruket samt på den allmänna löneavgiften.

Ett annat exempel är att Sverigedemokraterna vill se en miljard mer än regeringen i nationell finansiering knutet till landsbygdsprogrammet, till exempel till investeringsstöd, något som kommer genomföras om Sverigedemokraterna, Moderaternas och Kristdemokraternas budgetreservation fortsätter att gälla efter valet. Sverigedemokraterna vill därtill skapa förutsättningar för innovation och teknikutveckling och öka åtgärderna mot de problem som lantbrukare drabbas av, som till exempel stora vildsvinsstammar.

Vi läser i Norrtelje Tidning Berit Janssons och Hans Janssons (C) debattartikel och kan inte låta bli att tänka att ”sent ska syndaren vakna”. Som mångåriga centerpartister har de båda varit med och bedrivit politik enligt EU:s jordbrukspolitik.

Konsekvenser av detta? Jo, bland annat att markägare gjort sig beroende av EU-bidrag som dessvärre uppmuntrar till att odla slåttervall som inte används till någonting överhuvudtaget. Någon form av djurhållning behövs inte utan bidragen tickar in ändå.

Annons

Nu har det skapats ytterligare en möjlighet till arbetsfri inkomst nämligen att åkrar arrenderas ut och blir solcellsanläggningar som ianspråktar jordbruksmark under de nästkommande 30-40 åren. Sverigedemokraterna i Norrtälje förordar istället att solceller placeras på tak och väggar på kommunägda fastigheter och andra betydligt lämpligare platser. Vi undrar vad Centerpartiet anser gällande att anlägga just solcellsparker på åkermark?

Annons

Vi har även noterat att Centerpartiet i Norrtälje återkommande tullar på att (inte) låta åkermark bebyggas. Exempelvis genom att luta sig mot Hushållningssällskapets utredningar om åkermarkens beskaffenhet där betygsskalan satts enligt Skånes förutsättningar, vilket inte är jämförbart med förutsättningarna i Roslagen.

Sammanfattningsvis: Sveriges låga självförsörjningsgrad är en konsekvens av mångåriga politiska beslut. Sedan vi gick med i EU har importen ökat, och handel med livsmedel är det ställningstagande man intog i och med det. Då trodde liberala krafter på evig fred, men nu är det ett annat läge. Ett tungt ansvar vilar här på bland andra Centerpartiet.

Med rätt politiska beslut är vi sverigedemokrater dock övertygande om att vi kan gå från 50 procent i självförsörjning till 75-80 procent igen. Vi vet att lantbrukarna är redo, men nu måste politiken ge rätt förutsättningar för dem för att växla upp.

Slutligen välkomnar vi tillnyktringen som nu verkar ske i några andra partier gällande problematiken med den låga självförsörjningsgraden, men ord ska även omvandlas till handling!

Karl-Göran Edberg (SD), ledamot i kommunfullmäktige och bygg- och miljönämnden

Andrea Kronvall (SD), oppositionsråd

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan