Annons

Annons

Annons

Annons

Riala-Bergshamra

Debatt
När blir Riala skola fullvuxen?

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Det krävs snabba och genomtänkta beslut att bygga ut Riala skola till en fullständig F-6-skola med sju klassrum och fler grupprum, skriver Johan Österberg och Robert Johansson.

Bild: Måna Jonsson Roos

Annons

Mycket har skrivits och vänts och vridits på av andra när det gäller Riala skola, men vad blir resultatet?

Riala skola är en så kallad F-6-skola, det vill säga med barn från förskoleklass till och med årskurs 6. Märkligt nog har den bara fyra klassrum till sju årgångar elever, vilket betyder att klasserna blir åldersblandade.

Skolan är i förbluffande gott skick efter drygt trettio års daglig verksamhet. Elever och personal har vårdat sin skola på ett fantastiskt sätt och det starka föräldrastödet är imponerande.

I barn- och skolnämndens operativa lokalresursplan läser vi att antalet yngre barn i Riala och Länna ökar snabbt, vilket antyder en förväntat hög inflyttning av barnfamiljer i kommunens sydligaste spets. Alltfler söker sig utanför storstadsområdena, inte minst som resultat av pandemin vi har haft under två år. Därför krävs snabba och genomtänkta förslag till beslut från berörda förvaltningar för att bygga ut skolan till en fullständig F-6-skola med sju klassrum och fler grupprum.

Annons

Annons

Barn- och skolnämndens besök på skolan den 18 februari ledde till en god samsyn bland de politiska partierna om vikten av snabb utbyggnad, inte bara för att säkra de kommande årens årskurs 6-elevers skolplacering.

Nämnden fattade sedan, den 21 februari, ett i det närmaste enigt beslut, utom i två avseenden:

· Sverigedemokraternas krav på att låta årskurs 6 elever gå kvar i Riala skola till kommande läsår röstade ner.

· Roslagen oberoende partis tilläggsyrkande röstades också ner. Yrkandet innebar en om- och tillbyggnad redan från 2022-2023, för att skapa ett klassrum för nästa årskurs 6 redan till höstterminen 2023. Dessutom behövs ytterligare två klassrum med grupprum till hösten 2024.

Roslagens oberoende parti befarar att barn- och skolnämndens beslut leder till fler utredningar och en okänd utbyggnadstakt. Riala skolas elever, föräldrar och personal förtjänar en snabb hantering av berörda förvaltningar. Vi undrar om inte främst Sverigedemokraterna håller med om det?

En ytterligare tillbyggnad skulle kunna ge plats för lokaler för slöjd, musik och hemkunskap i form av kombinerade ämnessalar, som man kan finna i Ålands småkommuner och i några glesbygdshögstadieskolor i exempelvis Värmland. Det är smarta lösningar med flexibel utformning men till en avsevärt lägre kostnad än traditionella ämneslokaler. Det skulle innebära att vi eliminerar alla resor för Rialas elever till Länna skola före högstadieåren. Vi frågar oss varför övriga partier inte anser detta intressant?

Annons

Annons

Huvudskälet till varför Riala skola nu hamnat i den här situationen stavas befolkningsprognosen, som vi får från kommunstyrelsekontoret. Den ska ligga som grund för långsiktiga beslut och ge förutsättningar för en infrastruktur som gagnar hela kommunen inte bara Norrtälje stad. Om den senaste prognosen nu inte stämmer, blir det svårt att fatta rätt beslut i tid, något som både fördyrar och skapar ryckighet i hela beslutsprocessen. Detta tillsammans med en stor oro bland elever och föräldrar.

Nu prövas kommunens handlingskraft i ett konkret byggnadsärende. Spännande tycker vi i Roslagens oberoende parti.

Johan Österberg (Roop), ledamot i barn- och skolnämnden

Robert Johansson (Roop), ersättare i barn- och skolnämnden

Till toppen av sidan