Annons

Annons

Annons

Norrtälje

Debatt
Dumsnålt att dra in satsning på mobil röntgen

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Mobil röntgen skulle kunna spara in många ambulansfärder, lätta trycket på akutmottagningarna och underlätta för personal på äldreboenden. Ett pilotprojekt som fick avbrytas på grund av pandemin riskerar nu att rinna ut i sanden, om vi inte skjuter till mer pengar. Det vore väldigt synd.

Mobil röntgen var en del av projektet Norrtäljemodellen 2.0, som riktade sig mot de mest sjuka äldre i Hallstaviksområdet. Nu har Region Stockholm sagt nej till fortsatt finansiering av projektet. Det borde vara en självklarhet att skjuta till de pengar som krävs, skriver Catarina Wahlgren och Jessica Hilwëyn. Foto: Per Grundberg, Tiohundra.

När det gäller sköra äldre med misstänkta benbrott är varje resa till ett akutsjukhus som går att undvika en vinst för alla inblandade. Det har ett pilotprojekt i Göteborg visat. Där har man med hjälp av ny utrustning som bara väger några kilo tagit röntgen till patienten, i stället för patienten till ett sjukhus. Misstänkta höftfrakturer har kunnat uteslutas direkt på äldreboendet och när röntgenbilderna visat på benbrott har patienten kunnat föras direkt till en avdelning i stället för att behöva gå via akutmottagningen.

Annons

Annons

Mobil röntgen var en del av projektet Norrtäljemodellen 2.0, ett projekt som riktade sig mot de mest sjuka äldre i Hallstaviksområdet. Det var passande eftersom det inte finns någon röntgen i Hallstavik och Hallstavik ligger en bra bit från närmsta sjukhus, vilket leder till att många istället vänder sig till vårdcentralen.

Detta ställer höga krav på en god tillgänglighet och en bredd av kompetenser och utrustning hos vårdcentralen. Tvärtom har situationen varit en vårdcentral som är svår att bemanna med tillsvidareanställd personal och som vid flera tillfällen har varit föremål för försäljning, men ingen intressent har funnits.

Region Stockholms vårdvalsmodell har inte givit Hallstaviksborna ett större utbud av vård, snarare tvärtom då direktiven kräver en bemanning som är svår att upprätthålla på en liten ort och på flera sätt omöjliggör samarbeten. Norrtäljemodellen 2.0 var ett projekt med ambitioner att föra samman de resurser som finns i Hallstavik; vårdcentralen, Väddö vård (hemtjänst, hemsjukvård och hemrehab), äldreboenden, psykiatriboenden med mera för att testa nya lösningar.

Vänsterpartiet i Region Stockholm lämnade redan 2013 in en motion om att införa rullande röntgenbilar i samarbete med en eller flera kommuner. Motionen fick delvis tummen upp och saken skulle utredas, men sedan lades förslaget i malpåse. När projektet Norrtäljemodellen 2.0 drog igång blev dock rullande röntgen en del i samarbetet med Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) och Norrtälje kommun, delvis finansierat av Region Stockholm. Sedan kom pandemin och satte käppar i hjulet, projektet fick avbrytas. Nu när pandemin verkar närma sig ett slut har Region Stockholm sagt nej till fortsatt finansiering av projektet.

Annons

Annons

När vi hittar kreativa lösningar av den här typen, som har potential att spara både lidande och pengar i sann “win-win”-anda, måste vi våga skjuta till de resurser som behövs för att åtminstone undersöka om idén fungerar. Lösningar som kan testas i ett projekt är unika på så sätt att de kan gå utanför de fyrkantiga avtal som finns hos bland annat ambulansen eller i de olika vårdvalen.

Därför ser vi i Vänsterpartiet att ett projekt i ett område som Hallstavik är oerhört viktigt för att hitta långsiktiga lösningar för en god samhällsservice även utanför de större städerna. Det borde vara en självklarhet för Region Stockholm att skjuta till de pengar som krävs och att samtidigt säkerställa så att det finns röntgensjuksköterskor som kan arbeta med projektet så att kompetensbrist inte blir ett hinder.

Vänsterpartiet lyfter åter frågan om mobil radiologi på Region Stockholms hälso- och sjukvårdsnämndsmöte i mars. För oss är det en enkel prioritering att finansiera goda idéer som har potential att göra vården mer jämlik, tryggare och mer tillgänglig för invånarna i hela regionen. Vi hoppas att den blågröna majoriteten som styr regionen håller med.

Catarina Wahlgren (V), gruppledare Vänsterpartiet Region Stockholm, ledamot i KSON (Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje)

Jessica Hilwëyn (V), förstanamn Vänsterpartiets valsedel Norrtälje kommun, ledamot i KSON (Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje)

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan