Annons

Annons

Annons

Norrtälje

Debatt
Har Moderaterna glömt att kärnkraften är beroende av ryskt uran?

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Det är tydligt att Moderaterna i Stockholms län binder sig vid sin egen mast i frågan om havsbaserad vindkraft. De argument som Kjell Jansson (M) med flera för fram i sin replik ”Vulgära vindkraftsparker passar inte i skärgården” bygger på halvsanningar och en mediaanpassad logik. Nu måste frågan gå vidare till Ulf Kristersson huruvida den dogmatiskt negativa inställningen till all havsbaserad vindkraft är ett besked som även gäller Moderaterna nationellt?

Kärnkraften har sina för- och nackdelar, men att ge sken av att den är helt problemfri är väl magstarkt. Till exempel är Sverige mycket importberoende av uran, där en stor del kommer från Ryssland, skriver Per Lodenius, Gustav Hemming och Michaela Haga.

Bild: Måna Jonsson Roos

För det första: den här debatten handlar inte om vindkraft i Stockholms skärgård, som Moderaterna i Stockholms län vill ge sken av. Ett sådant förslag har aldrig legat på bordet, och skulle knappast välkomnas av någon. Vad vi pratar om är en vindkraftpark som är planerad 5,5 mil från Sandhamn, långt utanför skärgården och utanför svenskt territorialvatten, just för att inte krocka med andra riksintressen, som försvar, sjöfart, friluftsliv och miljö.

Annons

Annons

Vi pratar också om en möjlighet för Stockholmsregionen att på förhållandevis kort tid kunna börja producera el som räcker för hela vårt nuvarande behov. Ska vi snabbt kunna öka vår självförsörjningsgrad av el i Stockholmsregionen, från dagens knappa tio procent, så är den havsbaserade vindkraften ett fullvärdigt alternativ som förtjänar en seriös debatt och bedömning.

När företag etablerar sig i Sverige är det oftast lokal produktion av vindkraft som efterfrågas. Anledningarna är många, bland annat går vindkraften snabbt att bygga ut och kan förse verksamheten med billig hållbar el. Amazon investerar stort i vindkraftsprojekt och har antagit ett mål om 100 procent förnybar energi. Facebook har antagit liknande mål.

Energimyndigheten har flertalet gånger slagit fast att Sveriges unika naturresurser gör att vi med vattenkraft, kraftvärme, vind-, bio- och solkraft har alla möjligheter att skapa ett robust 100 procent förnybart system. Den förnybara energiproduktionen kan byggas ut snabbt och i kombination med energilagring och energieffektivisering kommer vi inte bara kunna minska våra utsläpp, utan också öka vår resiliens i en allt mer orolig värld genom en högre andel inhemsk elproduktion.

En statlig utredning från förra året slår också fast att en utbyggnad av vindkraften kan leda till lägre elpriser. Ökad lokal kraftproduktion ställer också mindre krav på överföringen, vilket håller priserna nere även när det kommer till distributionen.

Annons

För det andra spelar ingenting av detta någon roll för Moderaterna, eftersom den enda anledningen till att de ger sig in i debatten är för att de vill prata om kärnkraft. Det är tydligt att Moderaterna har sina argument klara och vill ha en polariserad debatt om kärnkraft eller vindkraft.

Annons

Men det är inte det frågan handlar om. Vi i Centerpartiet är inte intresserade av att ställa energislag mot varandra. Vi tycker att det är viktigt att se de utmaningar som dagens elsystem har och hitta nya hållbara lösningar som också är långsiktiga.

Kärnkraften har sina för- och nackdelar, men att ge sken av att den är helt problemfri är väl magstarkt. Till exempel är Sverige mycket importberoende av uran, där en stor del kommer från Ryssland. Det om något är ett starkt argument för att vi måste orka se längre än till kärnkraften i debatten, även om Moderaterna i Stockholms län redan har tryckt upp sina plakat inför valet.

En dagsfärsk rapport från Europaparlamentet pekar ut havsbaserad vindkraft som fundamentet för Europas gröna omställning. Genom att bygga ut den havsbaserade vindkraften har vi en fantastisk möjlighet att på kort tid säkra en ren, billig och stadig energikälla som inte är beroende av import av gas och olja från skurkstater.

Slutligen fungerar det helt enkelt inte rent praktiskt att i vår tätbebyggda storstadsregion vara emot att bygga bostäder om det stör närmsta granne. Frågan blir då hur man kan man säga nej till något som man knappt kan se med kikare? Med den här logiken gör sig Moderaterna i Stockholms län till bromskloss för hela Stockholmsregionens utveckling.

Per Lodenius (C), kommunalråd i Norrtälje kommun

Gustav Hemming (C), gruppledare i Region Stockholm

Michaela Haga (C), distriktsordförande i Stockholms län

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan