Annons

Annons

Annons

Annons

Riala-Bergshamra

Debatt
Vi vill utveckla Riala skola

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

På grund av den rådande situationen ställde vi oss bakom beslutet att flytta årskurs 6 på Riala skola till Länna skola det här läsåret. Det var ett nödvändigt beslut, men på längre sikt krävs andra lösningar, skriver Margareta Lundgren, Marita Jeansson och Henning Larsson.

Bild: Ellinor Gotby Eriksson

Annons

Situationen för eleverna i årskurs 6 på Riala skola är inte hållbar. I dagsläget åker eleverna fyra dagar i veckan till Länna skola för att ha undervisning i bland annat, slöjd, idrott och hemkunskap. Trots det saknar de ett hemklassrum i Länna skola.

Det här gör att en del av elevernas lagstadgade undervisningstid inte kan garanteras i och med resor mellan skolor nästan varje dag. Saknaden av ett hemklassrum i Länna skola gör även att elever inte kan känna sig hemma på en skola där man spenderar fyra dagar i veckan.

Annons

Annons

Det grupprum som kallas Oasen, som finns på Riala skola, skulle visserligen kunna bli ett klassrum men det skulle innebära att skolan blir helt utan grupprum, något som inte är en fungerande lösning.

På grund av den rådande situationen ställde vi därför oss bakom beslutet i barn- och skolnämnden att flytta årskurs 6 på Riala skola till Länna skola det här läsåret. Det var ett nödvändigt beslut. Däremot är det en kortsiktig lösning och på längre sikt krävs andra lösningar.

Riala skolas fyra klassrum är inte tillräckliga för sju klasser. Det är därför helt nödvändigt att undersöka möjligheterna att bygga ut Riala skola så att alla årskurser kan erbjudas ett eget klassrum och så att skolan rymmer de elever som vill och förväntas gå där i framtiden.

Att åka till en annan skola fyra dagar i veckan är inte hållbart. Därför behöver det undersökas hur man kan begränsa tiden eleverna är på Länna skola, bland annat genom specialiserade salar. Vi ställer oss därför positiva till att nämnden beslutade i linje med just detta.

Det är inte heller bara i Riala där skollokaler behövs rustas upp eller byggas ut. Skolan måste få kosta. I hela kommunen behöver vi investera i nya förskolor, skolor och upprustning av slitna skollokaler.

Vi socialdemokrater sätter alltid satsningar på skolan främst. Skolan ska vara en jämlik kunskapsskola med höga resultat där alla har möjlighet att lyckas. Alla skolor ska vara bra skolor. Låt oss därför arbeta för att utveckla kommunens skolor i allmänhet och Riala skola i synnerhet. För en bättre skola i hela kommunen!

Annons

Margareta Lundgren (S), 2:e vice ordförande barn- och skolnämnden

Marita Jeansson (S), ledamot barn- och skolnämnden

Henning Larsson (S), ersättare barn- och skolnämnden

Annons

Annons

Till toppen av sidan