Annons

Annons

Annons

Norrtälje

Debatt
Nato är inte utan skuld till invasionen av Ukraina

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Rysslands invasion av Ukraina är ett underbetyg till diplomatin, en kraschlandning. När Ryssland ställde frågor till Nato och USA om Natos expansion österut i Europa fick Ryssland uppenbarligen svaret att Nato har för avsikt att fortsätta expandera österut. Ryssland kunde inte tolerera att robotbaser placeras i Ukraina, långt in mot centrala Ryssland.

Nato har här spelat ett högt spel med Ukraina som insats. Nato är inte utan skuld när Vladimir Putin tog saken i egna händer och inledde invasionen, så att Ukraina inte ska kunna bli medlem av Nato eller EU, skriver Ove Pettersson. Foto: TT.

Här kunde USA och Nato ha backat, som man har gjort tidigare, eftersom man hade underrättelseuppgifter om att Ryssland förberedde en invasion av Ukraina och fört diplomatiska diskussioner. Nato har här spelat ett högt spel med Ukraina som insats. Antingen trodde man inte på sina egna underrättelseuppgifter eller så är Natodoktrinen så helig att den inte kan ifrågasättas. Nato är inte utan skuld när Vladimir Putin tog saken i egna händer och inledde invasionen, så att Ukraina inte ska kunna bli medlem av Nato eller EU.

Annons

Annons

Av alla de forskare från Försvarshögskolan, med fina titlar, som intervjuats i radio och teve är det ingen som anger ovanstående förklaring som huvudorsaken till invasionen av Ukraina. Man är väl rädda om sina karriärer och vill inte stöta sig med Nato.

Endast när Sven Hirdman, före detta ambassadör i Moskva intervjuades antyddes att Rysslands reaktion berodde på Natos och USA svar. Vladimir Putins märkliga uttalanden om ukrainarna är självklart riktat till den inhemska befolkningen och inte något att analysera för utomstående.

Något ryskt angrepp på de baltiska staterna som Reidar Carlsson antyder kan vara i riskzonen i sin ledarsida, tror jag är mycket osannolikt så länge status quo råder i Östersjöregionen. Länderna är Natomedlemmar och det skulle bli annat motstånd och mycket dyrbart för Ryssland.

Om det politiska läget i Östersjöregionen förändras däremot kan det bli mycket allvarligt. Om det berömda brevet från Sergej Lavrov till OSSE-staterna om ”att en stat inte får höja sin säkerhet på en annan stats bekostnad” inte uppfattas som en varning av Sveriges regering, de borgerliga politikerna och Finlands regering utan Finland och Sverige söker medlemskap i Nato. Då kommer Nato att behärska Östersjön och kan utestänga ryska fartyg från Östersjön. Storstaden S:t Petersburg och flottbasen Kaliningrad kan inte nås sjövägen. Det kommer Ryssland och Putin aldrig att tolerera och då blir det sannolikt ett storkrig i norra Europa med fruktansvärda följder.

Annons

Annons

Jag hoppas regeringen och den borgerliga oppositionen har detta i åtanke när man överväger ett Natomedlemskap. Ett alliansfritt Finland och Sverige är den största garanten för fred i Nordeuropa. Om Finland och Sverige ansöker om Natomedlemskap rubbas balansen och Ryssland och Vladimir Putin har tydligt markerat vad det innebär.

Ove Pettersson, Färsna

NT kommenterar:

Ove Pettersson tycks anse att Nato är delansvarigt för att Ryssland har invaderat Ukraina. Det är en helt horribel inställning. Den bygger på att Ukraina inte har rätt att bestämma sin egen säkerhetspolitik, utan att Ryssland har rätt att bestämma denna.

Ove Pettersson tror att det är osannolikt att Ryssland angriper de baltiska staterna så länge som status quo råder i Östersjöregionen. Jag håller med.

De baltiska staterna valde att bli medlemmar i Nato på grund av att de inte litade på att Ryssland skulle respektera deras självständighet. Rysslands invasion av Ukraina visade att de bedömde hotet från Ryssland helt rätt.

Enligt Ove Pettersson sätt att se på det hela skulle dock inte de baltiska staterna ha haft rätt att gå med i Nato, eftersom det innebar att "Nato expanderade österut". Han tycks inte förstå att Natos expansion österut sedan 1989 inte har berott på att Nato har tvingat länderna i det forna Östeuropa att bli Nato-medlemmar, utan att länderna själva har velat detta på grund av rädsla för att Ryssland skulle vilja återupprätta Sovjetunionens styre över östra Europa.

Rysslands invasion av Ukraina visar att dessa länder gjorde helt rätt bedömning.

Reidar Carlsson

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan