Annons

Annons

Annons

Riala-Bergshamra

Debatt
Nu satsar vi på Riala skola

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Det är med glädje vi ser att antalet barn ökar i Riala. Vi tror också att antalet barn kan fortsätta att öka eftersom Riala är en tillväxtort med bra pendlingsavstånd till Åkersberga, Norrtälje, Vallentuna, Täby och Stockholm. Därför vill vi bygga ut Riala skola till en fullvärdig F-6-skola, där varje årskurs får ett eget klassrum.

Vi tror att antalet barn i Riala skola kan fortsätta att öka. Därför vill vi bygga ut Riala skola till en fullvärdig F-6-skola, där varje årskurs får ett eget klassrum, skriver Robert Beronius, Linda Hiort af Ornäs, Henrik Eriksson och Linda Lundeborg.

Bild: Måna Jonsson Roos

En utbyggnad av Riala skola är positivt av flera anledningar. Framförallt är det viktigt för att kunna erbjuda alla elever en skola nära hemmet. Vi ser också flera pedagogiska fördelar med att erbjuda eleverna klasser med en årskurs per klass, istället för att som i dag ha klasser med olika årskurser i samma klass.

Annons

Annons

På barn- och skolnämndens sammanträde den 21 februari beslutade vi därför att uppdra till förvaltningen att senare under året presentera en plan för hur Riala skola ska kunna byggas ut till en skola för elever från förskoleklass till årskurs 6 och där varje årskurs erbjuds ett eget klassrum. Vi gav också i uppdrag till förvaltningen att se över möjligheten att bygga ut skolan med fler specialsalar.

Under tiden som planerna tas fram på hur Riala skola ska bli en fullvärdig F-6-skola är den lämpligaste lösningen för kommande läsår att de tolv elever som kommer gå i årskurs 6 till hösten erbjuds plats på Länna skola. Detta eftersom dessa elever ändå skulle behöva åka till Länna skola flera gånger i veckan för att få ta del av undervisning i specialsalar (såsom slöjd och hemkunskap) eller för att få undervisning av behöriga lärare och eftersom det saknas andra rimliga alternativ.

Ett förslag som lyfts fram i debatten handlar om att nyttja grupprummet Oasen som klassrum. Även om grupprummet skulle kunna rymma en mindre klass ser vi inte detta som ett alternativ eftersom det skulle innebära att skolan skulle stå helt utan grupprum. Grupprum behövs för att möjliggöra undervisning enskilt eller i liten grupp samt för att kunna erbjuda specialundervisning. Särskilt viktigt är det på en skola med flera årskurser i en och samma klass. Menar vi på allvar att vi vill höja kunskapsresultaten vore det mycket olyckligt att bedriva en skola utan grupprum.

Annons

För vår del är det viktigaste att eleverna erbjuds en utbildning med högsta kvalitet och då är en bra pedagogisk miljö under skoldagen en självklarhet. Eleverna ska inte bara förvaras, utan ska ges goda möjligheter att utveckla sin fulla potential. Vi kommer därför satsa på Riala skola och med en fortsatt positiv utveckling i bygden kommer vi förhoppningsvis kunna ha en fullvärdig F-6-skola inom en snar framtid.

Robert Beronius (L), ordförande i barn- och skolnämnden

Linda Hiort af Ornäs (M), förste vice ordförande i barn- och skolnämnden

Henrik Eriksson (C), gruppledare i barn- och skolnämnden

Linda Lundeborg (KD), gruppledare i barn- och skolnämnden

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan