Annons

Annons

Annons

Annons

Norrtälje

Debatt
Stoppa marknadsexperiment inom BUP

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Moderaterna presenterade nyligen förslag om att privatisera barn- och ungdomspsykiatrin och göra hela denna vård till en marknad. Detta får inte ske, marknadsexperiment inom BUP måste stoppas, skriver Talla Alkurdi, Ulrika Falk och Hanna Stymne Bratt.

Bild: Christian Youhana

Annons

Det finns inget värre än när ens barn inte mår bra. Eller när svaret blir en kölapp istället för vård och stöd.

Tyvärr är det verkligheten när Moderaterna styr över vården. Mer än ett av fyra barn i Region Stockholm fick inte vård av barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) inom vårdgarantins 30 dagar.

Vi socialdemokrater vill satsa mer på vården för att barn och deras föräldrar inte ska behöva vänta på att få vård. Köerna måste kortas.

Annons

För det första krävs mer resurser till BUP. Pengarna ska gå till mer personal med bättre villkor. Du som jobbar i vården ska ha en schysst arbetsmiljö och en arbetsplats att vara stolt över.

För det andra handlar det om att inget barn som mår dåligt ska missas. När en elev inte klarar skolan och mår dåligt måste alla goda krafter mobiliseras. Elevhälsan och vården behöver jobba mer tillsammans för att fånga upp barn och unga som riskerar att hamna på glid eller som inte mår bra.

Annons

Om rätt vård inte ges i rätt tid riskerar problemen att bli värre. Det är delvis därför köerna till barn- och ungdomspsykiatrin är så långa.

Vården för äldre i Norrtälje har fungerat bättre än i andra delar av regionen under pandemin just för att samarbete och sammanhållning har varit viktigare än konkurrens och vinstjakt. Vi socialdemokrater menar att vi måste jobba på samma sätt även när det gäller psykisk ohälsa.

Tyvärr finns det partier som har andra lösningar. Moderaterna presenterade nyligen förslag om att privatisera barn- och ungdomspsykiatrin och göra hela denna vård till en marknad. Där patienterna och personalen ser problem med köer och uppsplittring ser Moderaterna en möjlighet till vinstjakt för riskkapitalbolag. Detta får inte ske, marknadsexperiment inom BUP måste stoppas.

Pandemin har lärt oss att det är genom gemensamma lösningar och gemensam kraft som vi tillsammans kan lösa samhällsproblemen. Ingen ropar efter nya privatiseringar. Ensam är inte stark.

Annons

Vi socialdemokrater vill skydda barn- och ungdomspsykiatrin från nya marknadsexperiment och istället bygga ut den nära vården för att ge barn och deras familjer rätt vård i rätt tid. Vi vill bevara den demokratiska kontrollen över barn- och ungdomspsykiatrin och kapa köerna.

Talla Alkurdi (S), oppositionsregionråd

Ulrika Falk (S), oppositionsråd

Hanna Stymne Bratt (S), 2 vice ordförande Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON)

Annons

Annons

Till toppen av sidan